Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

  • Aktuálně zobrazené příspěvky

Dějepis v VIII. a IX. třídě

19. 1. 2018 – – Martin Šandor

V lednu žáci VIII. a IX. třídy odevzdávali svoje pololetní práce z dějepisu. Osmáci se orientovali na baroko. Někdo psal o barokních pražských zahradách, jiný zase o barokní módě, někteří si vybrali…

Zobrazit více »

Lyžařský výcvikový kurz Strážné 2018

18. 1. 2018 – – Martin Šandor

V letošním roce jsme lyžařský výcvik naplánovali na 6. 1. – 12. 1. 2018. Ubytovaní jsme byli opět na chatě BARABA, v těsné blízkosti sjezdovky a vleku, opět tedy ve Strážném, stejně…

Zobrazit více »

Tváří v tvář historii – 2. část

16. 1. 2018 – – Martin Šandor

12. ledna se žáci VIII. třídy zúčastnili 2. části, tentokrát pětihodinové,  celoročního projektu Tváří v tvář historii. Lektorky z ITI pro ně měly opět připravený velmi zajímavý program. Jedním z témat bylo Kdo…

Zobrazit více »

Komentovaná prohlídka kostela Cyrila a Metoděje

10. 1. 2018 – – Martin Šandor

9.1. navštívili žáci IX. třídy kostel Cyrila a Metoděje v Praze. Zde nejprve zhlédli poměrně zajímavý dokument, který mapoval přípravu a provedení atentátu na R. Heydricha. Poté se jich ujal velmi…

Zobrazit více »

Ježíškova vnoučata

8. 1. 2018 – – Martin Šandor

22. prosince  žáci 5.třídy navštívili dům seniorů v Řeporyjích a předali nástěnnou mapu paní Libuši. Mapu zakoupila paní Miterová a s celou rodinou se zapojila do projektu Ježíškova vnoučata. Projekt…

Zobrazit více »

Vánoční koncert 2017

20. 12. 2017 – – Martin Šandor

Již tradičně se zaměstnankyně, které dlouhodobě spolupracují s Ligou proti rakovině Praha, zúčastnily 12.12. 2017 adventního večera, tentokrát ve Velké aule Karolina. V úvodu večera vystoupila a výroční ceny Ligy proti rakovině…

Zobrazit více »

Žáci VII. třídy v Betlémské kapli

20. 12. 2017 – – Martin Šandor

12.12. 2017se žáci VII. třídy vypravili do Betlémské kaple. Tato exkurze proběhla jako doplňkové učivo k hodinám literární výchovy, kde právě probírali literaturu v období husitském. A tak se šli podívat, kde…

Zobrazit více »

Žáci VIII. třídy bádali

20. 12. 2017 – – Martin Šandor

4.12. 2017 se žáci VIII. třídy zúčastnili programu Badatel, které pro ně připravili zaměstnanci VKC ŽMP. Na pracovní ploše měli nachystané předměty a texty, které se vztahovaly k některým významným oblastem…

Zobrazit více »

Adventní dílny a slavnostní rozsvícení vánočního stromu 3. 12. 2017

28. 11. 2017 – – Martin Šandor

Adventní dílny a slavnostní rozsvícení vánočního stromu 3. 12. 2017

Konzultace

21. 11. 2017 – – Martin Šandor

Konzultace (učitel-rodič-žák) proběhnou 27. – 28. 11. 2017 od 14.00 do 19.00, pokud není pro konkrétní třídu určen jiný termín. Na konzultace se žák musí zapsat.

Aktuality

Třídní schůzky 22. 1. 2018

19. 1. 2018 – Aktuality Základní školy

Třídní schůzky se uskuteční 22. 1. 2018 pro 1. stupeň od 17.30 a pro 2. stupeň od 18.00, pokud není s třídním učitelem domluven jiný termín.

Adaptační kurz pro předškoláky „Do školy jako do pohádky“

10. 1. 2018 – Aktuality Základní školy

   Také v letošním školním roce naše škola organizuje pro děti z mateřských školek, nastupující ve školním roce 2018/2019 do prvních tříd, kurz pro předškoláky.    Cílem kurzu je, na základě vzdělávacích...

Zobrazit více »

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

8. 1. 2018 – Aktuality Základní školy

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na naší ZŠ i MŠ se budou konat ve dnech: 22.2. – čtvrtek ZŠ 9 – 13 hodin , MŠ 9 – 12 hodin a 27.3. –...

Zobrazit více »

Kino Radotín – 12.1. 2018

8. 1. 2018 – Aktuality Školní družiny

V pátek 12.1. 2018 půjdeme do kina Radotín  na  film „Čertoviny“ ( 2D).   Do kina půjde prvních 25 přihlášených dětí. Přihlašování bude probíhat pouze přes email   siganova.zsslivenec@seznam.cz, z kterého bude také...

Zobrazit více »

LOGOPEDIE

3. 1. 2018 – Aktuality Základní školy

Ve II.pololetí bude pokračovat kroužek kolektivní logopedické péče : „HRAJEME SI S ŘEČÍ“ Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: iliscova@zsslivenec.cz Termín první lekce a variabilní symbol obdržíte po uzávěrce přihlášek 20.1.2018. Platbu...

Zobrazit více »

Ocenění společnosti Scio