Dívčí válka

15. 11. 2017 – Martin Šandor – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

7.11. hráli sedmáci divadlo. Dramatická výchova se stává nedílnou součástí výuky literární výchovy v VII. i VIII. třídě. V loňském školním roce nacvičili žáci ve skupinách Císařovy nové šaty, letos se pustili do nastudování Dívčí války. Režisérky Karolína Čurdová a Eliška Pekárková si zvolily výběrem svůj herecký tým a obě skupiny se hned daly do práce. Někdo psal scénář, jiný navrhoval kostýmy, rekvizity………Důležité je ale hlavně to, že se do této aktivity zapojili úplně všichni žáci  VII. třídy. Pracovali naprosto samostatně, leckdy i ve svém volném čase, vyučující tentokrát nevystupovala ani jako rádce, byli naprosto samostatní. A výsledek se skutečně dostavil. V aule školy zahráli mladí herci obě představení pro své spolužáky z V., VI. a VIII. třídy. Oba výstupy měly náboj, vtip i jiskru a všem přítomným se moc líbily. Účinkující byli odměněni bouřlivým potleskem. Diváci pak dávali hlas skupině, která se jim více líbila. Jednoznačně zvítězil tým pod vedením režisérky Elišky Pekárkové. Ale i druhé skupině patří velká pochvala. Za odměnu obdrželi všichni účinkující dva krásné ovocné dorty, které pro ně připravila Bára Marková, žákyně VIII. třídy. Možná se tato akce stane inspirací i pro ostatní třídy naší školy.

Mgr. Petra Levá, vyučující českého jazyka

 

Aktuality

Vánoční besídka 4. – 9. třídy 19. 12. 2017 v aule ZŠ od 17 hodin

12. 12. 2017 – Aktuality Základní školy

Vánoční besídka 4. – 9. třídy se uskuteční 19. 12. 2017 v aule ZŠ od 17 hodin

Adventní dílny a slavnostní rozsvícení vánočního stromu 3. 12. 2017

28. 11. 2017 – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

Adventní dílny a slavnostní rozsvícení vánočního stromu 3. 12. 2017

Konzultace

21. 11. 2017 – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

Konzultace (učitel-rodič-žák) proběhnou 27. – 28. 11. 2017 od 14.00 do 19.00, pokud není pro konkrétní třídu určen jiný termín. Na konzultace se žák musí zapsat.

22. 11. fotografvání v MŠ

16. 11. 2017 – Aktuality Mateřské školy

 Vážení rodiče,  ve středu 22. 11. dopoledne bude v naší mateřské škole probíhat individuální fotografování dětí. Jedná se o balíček 3ks fotografií Vašeho dítěte na stylizovaném pozadí. Cena balíčku je...

Zobrazit více »

Ocenění společnosti Scio