Dívčí válka

15. 11. 2017 – Martin Šandor – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

7.11. hráli sedmáci divadlo. Dramatická výchova se stává nedílnou součástí výuky literární výchovy v VII. i VIII. třídě. V loňském školním roce nacvičili žáci ve skupinách Císařovy nové šaty, letos se pustili do nastudování Dívčí války. Režisérky Karolína Čurdová a Eliška Pekárková si zvolily výběrem svůj herecký tým a obě skupiny se hned daly do práce. Někdo psal scénář, jiný navrhoval kostýmy, rekvizity………Důležité je ale hlavně to, že se do této aktivity zapojili úplně všichni žáci  VII. třídy. Pracovali naprosto samostatně, leckdy i ve svém volném čase, vyučující tentokrát nevystupovala ani jako rádce, byli naprosto samostatní. A výsledek se skutečně dostavil. V aule školy zahráli mladí herci obě představení pro své spolužáky z V., VI. a VIII. třídy. Oba výstupy měly náboj, vtip i jiskru a všem přítomným se moc líbily. Účinkující byli odměněni bouřlivým potleskem. Diváci pak dávali hlas skupině, která se jim více líbila. Jednoznačně zvítězil tým pod vedením režisérky Elišky Pekárkové. Ale i druhé skupině patří velká pochvala. Za odměnu obdrželi všichni účinkující dva krásné ovocné dorty, které pro ně připravila Bára Marková, žákyně VIII. třídy. Možná se tato akce stane inspirací i pro ostatní třídy naší školy.

Mgr. Petra Levá, vyučující českého jazyka

 

Aktuality

Pražské školáky trápí vši

8. 3. 2018 – Aktuality Základní školy

Pražské školáky trápí vši

Sběr papíru 7. 3. – 9. 3. 2018

22. 2. 2018 – Aktuality Základní školy

Sběr papíru proběhne od 7. 3. do 9. 3. 2018  před ZŠ Slivenec v čase od 7.00 do 7.50.

Den otevřených dveří

20. 2. 2018 – Aktuality Základní školy

Den otevřených dveří na ZŠ a MŠ Praha – Slivenec se bude konat ve čtvrtek 22.2. 2018 od 9,00 – 13,00 hodin. Zájemci budou mít možnost prohlédnout si prostory školy...

Zobrazit více »

Ocenění společnosti Scio