Hanin kufřík

14. 11. 2017 – Martin Šandor – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

30. října se žáci IX. třídy zúčastnili výukového programu Hanin kufřík, který pro ně připravilo vzdělávací centrum ŽMP Praha. V úvodu byli seznámeni se základními událostmi 30. let 20. století, dále pak s osudem rodiny Bradyových za II. světové války. Potom ve skupinách pracovali s dokumenty, ze kterých čerpali informace o životě konkrétních židovských dětí a odpovídali na zadané otázky v pracovním listě. Výstupem z tohoto bádání byla prezentace jednotlivých skupin před svými spolužáky. O práci s dobovými materiály projevili všichni poměrně velký zájem. V závěru pak s průvodkyní navštívili Starý židovský hřbitov, Pinkasovu a Staronovou synagogu. Zpětnou vazbou byl ve škole vědomostní test, který všichni zúčastnění zvládli velmi dobře. Výše uvedený program byl vhodným doplňkem k výuce dějepisu.

Mgr. Petra Levá, vyučující dějepisu

 

Aktuality

Vánoční besídka 4. – 9. třídy 19. 12. 2017 v aule ZŠ od 17 hodin

12. 12. 2017 – Aktuality Základní školy

Vánoční besídka 4. – 9. třídy se uskuteční 19. 12. 2017 v aule ZŠ od 17 hodin

Adventní dílny a slavnostní rozsvícení vánočního stromu 3. 12. 2017

28. 11. 2017 – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

Adventní dílny a slavnostní rozsvícení vánočního stromu 3. 12. 2017

Konzultace

21. 11. 2017 – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

Konzultace (učitel-rodič-žák) proběhnou 27. – 28. 11. 2017 od 14.00 do 19.00, pokud není pro konkrétní třídu určen jiný termín. Na konzultace se žák musí zapsat.

22. 11. fotografvání v MŠ

16. 11. 2017 – Aktuality Mateřské školy

 Vážení rodiče,  ve středu 22. 11. dopoledne bude v naší mateřské škole probíhat individuální fotografování dětí. Jedná se o balíček 3ks fotografií Vašeho dítěte na stylizovaném pozadí. Cena balíčku je...

Zobrazit více »

Ocenění společnosti Scio