Ježíškova vnoučata

8. 1. 2018 – Martin Šandor – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

22. prosince  žáci 5.třídy navštívili dům seniorů v Řeporyjích a předali nástěnnou mapu

paní Libuši. Mapu zakoupila paní Miterová a s celou rodinou se zapojila do projektu

Ježíškova vnoučata. Projekt organizoval Český rozhlas.

 

Žáci nejen předali dar od paní Miterové, ale také zazpívali vánoční koledy. Paní učitelka

Helén žáky doprovodila hrou na housle a paní asistentka Bára Hrubešová na klávesy.

Žáci 5.třídy byli v domě seniorů velmi příjemně přijati, bylo pro ně připraveno

pohoštění a mohli si celý domov prohlédnout.

 

Obdarovaná paní Libuše v sobě nezapřela bývalou paní učitelku a pro děti si připravila

otázky z vlastivědy a z matematiky. I když některé otázky nebyly jednoduché, děti odpovídaly

správně a ostudu naší škole neudělaly.

 

Martina Nezbedová, Helén, Barbora Hrubešová

 

Aktuality

Třídní schůzky 22. 1. 2018

19. 1. 2018 – Aktuality Základní školy

Třídní schůzky se uskuteční 22. 1. 2018 pro 1. stupeň od 17.30 a pro 2. stupeň od 18.00, pokud není s třídním učitelem domluven jiný termín.

Adaptační kurz pro předškoláky „Do školy jako do pohádky“

10. 1. 2018 – Aktuality Základní školy

   Také v letošním školním roce naše škola organizuje pro děti z mateřských školek, nastupující ve školním roce 2018/2019 do prvních tříd, kurz pro předškoláky.    Cílem kurzu je, na základě vzdělávacích...

Zobrazit více »

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

8. 1. 2018 – Aktuality Základní školy

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na naší ZŠ i MŠ se budou konat ve dnech: 22.2. – čtvrtek ZŠ 9 – 13 hodin , MŠ 9 – 12 hodin a 27.3. –...

Zobrazit více »

Kino Radotín – 12.1. 2018

8. 1. 2018 – Aktuality Školní družiny

V pátek 12.1. 2018 půjdeme do kina Radotín  na  film „Čertoviny“ ( 2D).   Do kina půjde prvních 25 přihlášených dětí. Přihlašování bude probíhat pouze přes email   siganova.zsslivenec@seznam.cz, z kterého bude také...

Zobrazit více »

LOGOPEDIE

3. 1. 2018 – Aktuality Základní školy

Ve II.pololetí bude pokračovat kroužek kolektivní logopedické péče : „HRAJEME SI S ŘEČÍ“ Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: iliscova@zsslivenec.cz Termín první lekce a variabilní symbol obdržíte po uzávěrce přihlášek 20.1.2018. Platbu...

Zobrazit více »

Ocenění společnosti Scio