Nová tělocvična je v provozu

15. 11. 2017 – Martin Šandor – Aktuality Základní školy

Nová tělocvična je tedy v provozu a prodělává si své (jako každá jiná nová velká věc) dětské nemoci. Máme vše nové. Nejen budovu se složitou technologií, ale i sportovní náčiní, správce, paní uklízečku. Proto leccos se řeší za provozu. Nákup zařízení do nářaďovny, vybavení žíněnkami, míči a dalšími pomůckami, vyladění organizace provozu. Důležitá je však snaha a chuť problémy vyřešit. A ta nám nechybí.

Nejvíc nás trápí přístupová cesta.

Jsou možné zatím pouze dvě. Jedna přes školní budovu. Ta však není pro veřejnost. Rozdáním klíčů od školní budovy bychom zpřístupnili celý interiér školy, což je v přímém rozporu z bezpečnostními právními předpisy. Tento vstup tedy slouží pouze žákům tělesné výchovy a zaměstnancům školy.

Druhý přístup je zatím provizorní. Z parkoviště veřejného sportovního hřiště se musí projít „myší dírou“ podél tenisových kurtů ke škole, dále vpravo po gumové dráze k doskočišti a pokračovat rovně ke vchodu do tělocvičny provizorním odtažením části plotu stavby a po starém koberci (je tam z důvodu bahna) do hlavních dveří budovy. Tam se zvonkem přivolá správce, který otevře. Až bude terén kolem budovy tělocvičny upraven, bude vše jednodušší.

V každém případě, tělocvična je krásná, velkoryse pojatá. Ještě je možné si ji v některý čas pronajmout. Rozpis obsazení s provozním řádem a cenou za pronájem je na webových stránkách školy http://www.skolaslivenec.cz/zakladni-skola/pro-verejnost/ .

                                                                                                                                                             Ivana Rosová

Aktuality

Pražské školáky trápí vši

8. 3. 2018 – Aktuality Základní školy

Pražské školáky trápí vši

Sběr papíru 7. 3. – 9. 3. 2018

22. 2. 2018 – Aktuality Základní školy

Sběr papíru proběhne od 7. 3. do 9. 3. 2018  před ZŠ Slivenec v čase od 7.00 do 7.50.

Den otevřených dveří

20. 2. 2018 – Aktuality Základní školy

Den otevřených dveří na ZŠ a MŠ Praha – Slivenec se bude konat ve čtvrtek 22.2. 2018 od 9,00 – 13,00 hodin. Zájemci budou mít možnost prohlédnout si prostory školy...

Zobrazit více »

Ocenění společnosti Scio