Nová tělocvična je v provozu

15. 11. 2017 – Martin Šandor – Aktuality Základní školy

Nová tělocvična je tedy v provozu a prodělává si své (jako každá jiná nová velká věc) dětské nemoci. Máme vše nové. Nejen budovu se složitou technologií, ale i sportovní náčiní, správce, paní uklízečku. Proto leccos se řeší za provozu. Nákup zařízení do nářaďovny, vybavení žíněnkami, míči a dalšími pomůckami, vyladění organizace provozu. Důležitá je však snaha a chuť problémy vyřešit. A ta nám nechybí.

Nejvíc nás trápí přístupová cesta.

Jsou možné zatím pouze dvě. Jedna přes školní budovu. Ta však není pro veřejnost. Rozdáním klíčů od školní budovy bychom zpřístupnili celý interiér školy, což je v přímém rozporu z bezpečnostními právními předpisy. Tento vstup tedy slouží pouze žákům tělesné výchovy a zaměstnancům školy.

Druhý přístup je zatím provizorní. Z parkoviště veřejného sportovního hřiště se musí projít „myší dírou“ podél tenisových kurtů ke škole, dále vpravo po gumové dráze k doskočišti a pokračovat rovně ke vchodu do tělocvičny provizorním odtažením části plotu stavby a po starém koberci (je tam z důvodu bahna) do hlavních dveří budovy. Tam se zvonkem přivolá správce, který otevře. Až bude terén kolem budovy tělocvičny upraven, bude vše jednodušší.

V každém případě, tělocvična je krásná, velkoryse pojatá. Ještě je možné si ji v některý čas pronajmout. Rozpis obsazení s provozním řádem a cenou za pronájem je na webových stránkách školy http://www.skolaslivenec.cz/zakladni-skola/pro-verejnost/ .

                                                                                                                                                             Ivana Rosová

Aktuality

Vánoční besídka 4. – 9. třídy 19. 12. 2017 v aule ZŠ od 17 hodin

12. 12. 2017 – Aktuality Základní školy

Vánoční besídka 4. – 9. třídy se uskuteční 19. 12. 2017 v aule ZŠ od 17 hodin

Adventní dílny a slavnostní rozsvícení vánočního stromu 3. 12. 2017

28. 11. 2017 – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

Adventní dílny a slavnostní rozsvícení vánočního stromu 3. 12. 2017

Konzultace

21. 11. 2017 – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

Konzultace (učitel-rodič-žák) proběhnou 27. – 28. 11. 2017 od 14.00 do 19.00, pokud není pro konkrétní třídu určen jiný termín. Na konzultace se žák musí zapsat.

22. 11. fotografvání v MŠ

16. 11. 2017 – Aktuality Mateřské školy

 Vážení rodiče,  ve středu 22. 11. dopoledne bude v naší mateřské škole probíhat individuální fotografování dětí. Jedná se o balíček 3ks fotografií Vašeho dítěte na stylizovaném pozadí. Cena balíčku je...

Zobrazit více »

Ocenění společnosti Scio