Praha barokní

15. 11. 2017 – Martin Šandor – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

14.11. se žáci VIII. třídy vypravili se svojí třídní učitelkou do Muzea hlavního města Prahy, kde měli objednaný výukový program Praha barokní. Byl velmi zajímavý, snažili se pochopit baroko svými smysly. Nejdříve použili zrak. Ve tříčlenných skupinách charakterizovali některé znaky baroka – jak vypadal ideál barokní ženy, hlavní znaky sochařství, co je to monstrance, šerosvit………Následoval hmat, skoro všichni poznali, že nahmatali růženec. Lektor jim vysvětlil, k čemu takový růženec sloužil. Po hmatu přišel na řadu sluch. Na základě poslechu žáci rozeznávali jednotlivé hudební nástroje používané v barokním období. A protože bylo ve zmiňovaném období velmi oblíbeno lázeňství, které je neodmyslitelně spojeno s typickými lázeňskými oplatkami, ochutnal každý z přítomných i oplatku. Chyběl už jen čich. A úkol s ním spojený byl pro děti asi nejzajímavější. Zde na základě přičichávání k malým sáčkům s různými látkami zjistili například, že se v baroku začal pít zelený čaj, ve velké míře i káva, čokoláda byla přijímána pouze v tekutém stavu a že se do obliby dostalo také kouření. Exkurze byla velmi zajímavá, poučná a stala se jakýmsi shrnutím barokní doby ve výuce dějepisu v VIII. třídě.

Mgr. Petra Levá, vyučující dějepisu a třídní učitelka

 

Aktuality

Vánoční besídka 4. – 9. třídy 19. 12. 2017 v aule ZŠ od 17 hodin

12. 12. 2017 – Aktuality Základní školy

Vánoční besídka 4. – 9. třídy se uskuteční 19. 12. 2017 v aule ZŠ od 17 hodin

Adventní dílny a slavnostní rozsvícení vánočního stromu 3. 12. 2017

28. 11. 2017 – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

Adventní dílny a slavnostní rozsvícení vánočního stromu 3. 12. 2017

Konzultace

21. 11. 2017 – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

Konzultace (učitel-rodič-žák) proběhnou 27. – 28. 11. 2017 od 14.00 do 19.00, pokud není pro konkrétní třídu určen jiný termín. Na konzultace se žák musí zapsat.

22. 11. fotografvání v MŠ

16. 11. 2017 – Aktuality Mateřské školy

 Vážení rodiče,  ve středu 22. 11. dopoledne bude v naší mateřské škole probíhat individuální fotografování dětí. Jedná se o balíček 3ks fotografií Vašeho dítěte na stylizovaném pozadí. Cena balíčku je...

Zobrazit více »

Ocenění společnosti Scio