Praha barokní

15. 11. 2017 – Martin Šandor – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

14.11. se žáci VIII. třídy vypravili se svojí třídní učitelkou do Muzea hlavního města Prahy, kde měli objednaný výukový program Praha barokní. Byl velmi zajímavý, snažili se pochopit baroko svými smysly. Nejdříve použili zrak. Ve tříčlenných skupinách charakterizovali některé znaky baroka – jak vypadal ideál barokní ženy, hlavní znaky sochařství, co je to monstrance, šerosvit………Následoval hmat, skoro všichni poznali, že nahmatali růženec. Lektor jim vysvětlil, k čemu takový růženec sloužil. Po hmatu přišel na řadu sluch. Na základě poslechu žáci rozeznávali jednotlivé hudební nástroje používané v barokním období. A protože bylo ve zmiňovaném období velmi oblíbeno lázeňství, které je neodmyslitelně spojeno s typickými lázeňskými oplatkami, ochutnal každý z přítomných i oplatku. Chyběl už jen čich. A úkol s ním spojený byl pro děti asi nejzajímavější. Zde na základě přičichávání k malým sáčkům s různými látkami zjistili například, že se v baroku začal pít zelený čaj, ve velké míře i káva, čokoláda byla přijímána pouze v tekutém stavu a že se do obliby dostalo také kouření. Exkurze byla velmi zajímavá, poučná a stala se jakýmsi shrnutím barokní doby ve výuce dějepisu v VIII. třídě.

Mgr. Petra Levá, vyučující dějepisu a třídní učitelka

 

Aktuality

Pražské školáky trápí vši

8. 3. 2018 – Aktuality Základní školy

Pražské školáky trápí vši

Sběr papíru 7. 3. – 9. 3. 2018

22. 2. 2018 – Aktuality Základní školy

Sběr papíru proběhne od 7. 3. do 9. 3. 2018  před ZŠ Slivenec v čase od 7.00 do 7.50.

Den otevřených dveří

20. 2. 2018 – Aktuality Základní školy

Den otevřených dveří na ZŠ a MŠ Praha – Slivenec se bude konat ve čtvrtek 22.2. 2018 od 9,00 – 13,00 hodin. Zájemci budou mít možnost prohlédnout si prostory školy...

Zobrazit více »

Ocenění společnosti Scio