Třeťáci pomáhají obci

14. 11. 2017 – Martin Šandor – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

   Třída 3. A naší školy se v rámci projektové výuky v předmětu Člověk a jeho svět podílela na výběru míst pro tři nové nádoby na kovový odpad ve Slivenci. Jak se vše seběhlo? Paní Valtrová z našeho obecního úřadu oslovila s nabídkou spolupráce školní Ekotým, ten zase nabídl možnost účasti třetí třídě a projekt mohl začít.

   Paní Valtrová a paní Střelcová přišly do naší třídy v pondělí, 6. 11. Po krátkém úvodu do problému děti v mapách Slivence hledaly stávající místa sběru kovového odpadu. Poté se snažily stanovit kritéria pro umístění nových nádob – rovnoměrné rozmístění, dobrá dostupnost pěšky, automobilem i MHD, hustě obydlená oblast, stanoviště bez stávajících nádob na kovový odpad. Děti potom ve skupinkách navrhovaly a zakreslovaly do map tři nová místa. Navržená místa všech skupin jsme zaznamenali do společné mapy. Pak všichni, již jednotlivě, mohli třemi hlasy zvolit tři nejvhodnější umístění. Místa s nejvyšším počtem hlasů byla např. v ulicích Za Farou, K Cikánce, U Sportoviště nebo Mramorová.

   Třeťáci měli jedinečnou příležitost učit se touto projektovou prací občanské angažovanosti. Jejich aktivita měla přímý dopad na jejich životy. Zjistili, že mohou sami ovlivnit podobu svého okolí. V závěru týdne totiž dostali od Ekotýmu a obecního úřadu zprávu, že nové nádoby na kovový odpad budou skutečně umístěny na jimi zvolených stanovištích.

   Děti měly opravdu radost, že se s jejich návrhy počítá. Projektová činnost pro ně byla nejen zajímavá a zábavná, ale také poučná a smysluplná.

P. Chlumská

 

Aktuality

Pražské školáky trápí vši

8. 3. 2018 – Aktuality Základní školy

Pražské školáky trápí vši

Sběr papíru 7. 3. – 9. 3. 2018

22. 2. 2018 – Aktuality Základní školy

Sběr papíru proběhne od 7. 3. do 9. 3. 2018  před ZŠ Slivenec v čase od 7.00 do 7.50.

Den otevřených dveří

20. 2. 2018 – Aktuality Základní školy

Den otevřených dveří na ZŠ a MŠ Praha – Slivenec se bude konat ve čtvrtek 22.2. 2018 od 9,00 – 13,00 hodin. Zájemci budou mít možnost prohlédnout si prostory školy...

Zobrazit více »

Ocenění společnosti Scio