Třeťáci pomáhají obci

14. 11. 2017 – Martin Šandor – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

   Třída 3. A naší školy se v rámci projektové výuky v předmětu Člověk a jeho svět podílela na výběru míst pro tři nové nádoby na kovový odpad ve Slivenci. Jak se vše seběhlo? Paní Valtrová z našeho obecního úřadu oslovila s nabídkou spolupráce školní Ekotým, ten zase nabídl možnost účasti třetí třídě a projekt mohl začít.

   Paní Valtrová a paní Střelcová přišly do naší třídy v pondělí, 6. 11. Po krátkém úvodu do problému děti v mapách Slivence hledaly stávající místa sběru kovového odpadu. Poté se snažily stanovit kritéria pro umístění nových nádob – rovnoměrné rozmístění, dobrá dostupnost pěšky, automobilem i MHD, hustě obydlená oblast, stanoviště bez stávajících nádob na kovový odpad. Děti potom ve skupinkách navrhovaly a zakreslovaly do map tři nová místa. Navržená místa všech skupin jsme zaznamenali do společné mapy. Pak všichni, již jednotlivě, mohli třemi hlasy zvolit tři nejvhodnější umístění. Místa s nejvyšším počtem hlasů byla např. v ulicích Za Farou, K Cikánce, U Sportoviště nebo Mramorová.

   Třeťáci měli jedinečnou příležitost učit se touto projektovou prací občanské angažovanosti. Jejich aktivita měla přímý dopad na jejich životy. Zjistili, že mohou sami ovlivnit podobu svého okolí. V závěru týdne totiž dostali od Ekotýmu a obecního úřadu zprávu, že nové nádoby na kovový odpad budou skutečně umístěny na jimi zvolených stanovištích.

   Děti měly opravdu radost, že se s jejich návrhy počítá. Projektová činnost pro ně byla nejen zajímavá a zábavná, ale také poučná a smysluplná.

P. Chlumská

 

Aktuality

Vánoční besídka 4. – 9. třídy 19. 12. 2017 v aule ZŠ od 17 hodin

12. 12. 2017 – Aktuality Základní školy

Vánoční besídka 4. – 9. třídy se uskuteční 19. 12. 2017 v aule ZŠ od 17 hodin

Adventní dílny a slavnostní rozsvícení vánočního stromu 3. 12. 2017

28. 11. 2017 – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

Adventní dílny a slavnostní rozsvícení vánočního stromu 3. 12. 2017

Konzultace

21. 11. 2017 – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

Konzultace (učitel-rodič-žák) proběhnou 27. – 28. 11. 2017 od 14.00 do 19.00, pokud není pro konkrétní třídu určen jiný termín. Na konzultace se žák musí zapsat.

22. 11. fotografvání v MŠ

16. 11. 2017 – Aktuality Mateřské školy

 Vážení rodiče,  ve středu 22. 11. dopoledne bude v naší mateřské škole probíhat individuální fotografování dětí. Jedná se o balíček 3ks fotografií Vašeho dítěte na stylizovaném pozadí. Cena balíčku je...

Zobrazit více »

Ocenění společnosti Scio