Výlet 4. tříd na horu Říp

7. 10. 2015 – Martin Šandor – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

Památná hora Říp patří mezi několik nejvýznamnějších míst a trvalých symbolů naší národní historie. Vztahuje se k ní základní pověst o příchodu našich prapředků do země a každý Čech by měl alespoň jednou za život na tuto horu vystoupit.

Vzhledem k probíraným tématům v předmětu Člověk a jeho svět, ve kterém se žáci učí o historii České republiky, jejím vzniku a počátcích, vydali jsme se se žáky 4. tříd tam, kde to podle pověstí „všechno začalo“ – na památnou horu Říp.

Dne 6. 10. 2015 jsme objednaným autobusem dojeli do vesnice Rovné, odkud nás čekal výšlap na vrchol. Cestou nahoru nám průvodce vyprávěl zajímavosti o vzniku hory (sopečný původ), jejím názvu (se starogermánského rip – hora). Tři vyhlídky (Mělnická, Roudnická a Pražská), ze kterých jsme měli možnost se rozhlédnout, byly odměnou za vynaloženou námahu. Velmi působivá byla i návštěva Rotundy sv. Jiří a turistické chaty, která dnes slouží jako výletní restaurace.

Výlet se vydařil, a na otázky: “Proč na Řípu nefunguje kompas? nebo Co je to strdí?“ už všichni známe odpověď.

D. Štolová, tř. učitelka  4.A

Aktuality

Třídní schůzky 22. 1. 2018

19. 1. 2018 – Aktuality Základní školy

Třídní schůzky se uskuteční 22. 1. 2018 pro 1. stupeň od 17.30 a pro 2. stupeň od 18.00, pokud není s třídním učitelem domluven jiný termín.

Adaptační kurz pro předškoláky „Do školy jako do pohádky“

10. 1. 2018 – Aktuality Základní školy

   Také v letošním školním roce naše škola organizuje pro děti z mateřských školek, nastupující ve školním roce 2018/2019 do prvních tříd, kurz pro předškoláky.    Cílem kurzu je, na základě vzdělávacích...

Zobrazit více »

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

8. 1. 2018 – Aktuality Základní školy

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na naší ZŠ i MŠ se budou konat ve dnech: 22.2. – čtvrtek ZŠ 9 – 13 hodin , MŠ 9 – 12 hodin a 27.3. –...

Zobrazit více »

Kino Radotín – 12.1. 2018

8. 1. 2018 – Aktuality Školní družiny

V pátek 12.1. 2018 půjdeme do kina Radotín  na  film „Čertoviny“ ( 2D).   Do kina půjde prvních 25 přihlášených dětí. Přihlašování bude probíhat pouze přes email   siganova.zsslivenec@seznam.cz, z kterého bude také...

Zobrazit více »

LOGOPEDIE

3. 1. 2018 – Aktuality Základní školy

Ve II.pololetí bude pokračovat kroužek kolektivní logopedické péče : „HRAJEME SI S ŘEČÍ“ Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: iliscova@zsslivenec.cz Termín první lekce a variabilní symbol obdržíte po uzávěrce přihlášek 20.1.2018. Platbu...

Zobrazit více »

Ocenění společnosti Scio