Žáci II. stupně volili prezidenta republiky

22. 1. 2018 – Martin Šandor – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

19. ledna bylo o velké přestávce v aule školy rušno. Žáci II. stupně si totiž vyzkoušeli, jak vypadá taková volba prezidenta ČR. Nechyběla volební komise složená z žáků IX. třídy, volební urna se státním znakem ČR a samozřejmě volební lístky. Ze 71 žáků II. stupně se akce zúčastnilo 54. Po skončení volby předali komisaři urnu s vhozenými hlasovacími lístky zástupkyni statistického úřadu. Tuto funkci zastala paní učitelka Havlíčková, která v hodině matematiky vyhodnotila s žáky IX. třídy výsledky voleb /viz. níže/. Nutno podotknout, že samotné volbě předcházela teoretická příprava v hodinách VKOZ. Žáci projevili o akci velký zájem, diskutovali mezi sebou i se svými učiteli. V IX. třídě nadále aktivně sledují další dění kolem volby prezidenta, zejména názory obou kandidátů na aktuální politické názory. Akci hodnotí organizátorky  jako velmi zdařilou.

Daniela Štolová, Lucie Matulová a Petra Levá

 

31. 1. 2018 od 8.00 následuje v aule ZŠ Slivenec beseda s zastupitelkou a radní hlavního města Prahy RNDr. Janou Plamínkovou na téma DEMOKRATICKÉ VOLBY.

Volby prezidenta – výsledky

 

 

Aktuality

Z důvodu nezájmu nebude během pololetních a jarních prázdnin školní družina v provozu.

31. 1. 2018 – Aktuality Školní družiny

Z důvodu nezájmu nebude během pololetních a jarních prázdnin školní družina v provozu.

Třídní schůzky 22. 1. 2018

19. 1. 2018 – Aktuality Základní školy

Třídní schůzky se uskuteční 22. 1. 2018 pro 1. stupeň od 17.30 a pro 2. stupeň od 18.00, pokud není s třídním učitelem domluven jiný termín.

Adaptační kurz pro předškoláky „Do školy jako do pohádky“

10. 1. 2018 – Aktuality Základní školy

Také v letošním školním roce naše škola organizuje pro děti z mateřských školek, nastupující ve školním roce 2018/2019 do prvních tříd, kurz pro předškoláky. Cílem kurzu je, na základě vzdělávacích...

Zobrazit více »

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

8. 1. 2018 – Aktuality Základní školy

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na naší ZŠ i MŠ se budou konat ve dnech: 22.2. – čtvrtek ZŠ 9 – 13 hodin , MŠ 9 – 12 hodin a 27.3. –...

Zobrazit více »

Kino Radotín – 12.1. 2018

8. 1. 2018 – Aktuality Školní družiny

V pátek 12.1. 2018 půjdeme do kina Radotín  na  film „Čertoviny“ ( 2D).   Do kina půjde prvních 25 přihlášených dětí. Přihlašování bude probíhat pouze přes email   siganova.zsslivenec@seznam.cz, z kterého bude také...

Zobrazit více »

Ocenění společnosti Scio