Žáci VIII. třídy bádali

20. 12. 2017 – Martin Šandor – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

4.12. 2017 se žáci VIII. třídy zúčastnili programu Badatel, které pro ně připravili zaměstnanci VKC ŽMP. Na pracovní ploše měli nachystané předměty a texty, které se vztahovaly k některým významným oblastem židovského života. Jejich úkolem bylo nastudovat vše z dané oblasti tak, aby mohli vystoupit na připravované konferenci se svým příspěvkem, který by měl především všechny zúčastněné zaujmout. Úkol neměli vůbec jednoduchý, protože do příspěvku museli také zapojit prvky dramatické výchovy. A tak se všichni dozvěděli poměrně zajímavé informace o šabatu, o židovské domácnosti, co je to Tóra, kdy muži používají talit…….Nejvíce je zaujala svatba, kde dvě žákyně odpověděly na důležité otázky spojené s tímto obřadem a zároveň přítomným svatbu zahrály. Exkurze byla zakončena komentovanou prohlídkou Klausovy a Španělské synagogy a žákům se připravený program velmi líbil.

Mgr. Petra Levá, třídní učitelka

 

Aktuality

Třídní schůzky 22. 1. 2018

19. 1. 2018 – Aktuality Základní školy

Třídní schůzky se uskuteční 22. 1. 2018 pro 1. stupeň od 17.30 a pro 2. stupeň od 18.00, pokud není s třídním učitelem domluven jiný termín.

Adaptační kurz pro předškoláky „Do školy jako do pohádky“

10. 1. 2018 – Aktuality Základní školy

   Také v letošním školním roce naše škola organizuje pro děti z mateřských školek, nastupující ve školním roce 2018/2019 do prvních tříd, kurz pro předškoláky.    Cílem kurzu je, na základě vzdělávacích...

Zobrazit více »

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

8. 1. 2018 – Aktuality Základní školy

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na naší ZŠ i MŠ se budou konat ve dnech: 22.2. – čtvrtek ZŠ 9 – 13 hodin , MŠ 9 – 12 hodin a 27.3. –...

Zobrazit více »

Kino Radotín – 12.1. 2018

8. 1. 2018 – Aktuality Školní družiny

V pátek 12.1. 2018 půjdeme do kina Radotín  na  film „Čertoviny“ ( 2D).   Do kina půjde prvních 25 přihlášených dětí. Přihlašování bude probíhat pouze přes email   siganova.zsslivenec@seznam.cz, z kterého bude také...

Zobrazit více »

LOGOPEDIE

3. 1. 2018 – Aktuality Základní školy

Ve II.pololetí bude pokračovat kroužek kolektivní logopedické péče : „HRAJEME SI S ŘEČÍ“ Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: iliscova@zsslivenec.cz Termín první lekce a variabilní symbol obdržíte po uzávěrce přihlášek 20.1.2018. Platbu...

Zobrazit více »

Ocenění společnosti Scio