Zahájení nového roku u Klokánků

1. 2. 2018 – Jana Nováčková – Aktivity jednotlivých tříd MŠAktivity jednotlivých tříd MŠ 2013/2017

První měsíc v novém roce přinesl dětem mnoho poznatků, učení i zábavy. Na začátku ledna jsme si s dětmi nejprve vyprávěli o prožitých vánočních svátcích. Především o dárcích, které dostaly děti od Ježíška a o všech vánočních tradicích. Děti byly z vyprávění nadšené. Společně jsme se tak ještě alespoň na chvíli vrátili do kouzelného času Vánoc.

Hned poté se začaly děti seznamovat s příběhem o Třech králích – Kašpar, Melichar, Baltazar. Děti se zájmem vyhledávaly cestu na mapě, pojmenovávaly dary, které přinesli Tři králové Jezulátku.

Pak se naučily píseň My tři králové.

Hlavním úkolem v lednu bylo seznámit děti s lidským tělem, ponořit se tak trochu do anatomie. Děti naslouchaly povídání o našem těle vždy s naprostým zájmem. Prohlížely si bedlivě všechny obrázky k tématu. Určovaly a pojmenovávaly kosti i orgány v lidském těle. Kreslily je, malovaly, modelovaly. Přinášely do třídy své knihy o lidském těle a se zájmem si je neustále s kamarády prohlížely. Společně diskutovaly o tom, kde jakou máme v těle kost či vnitřní orgán. Snad největší radost měly ze zapůjčených názorných pomůcek – kostry a modelu vnitřních orgánů. Děti se též seznámily s tělesnými smysly a naučily báseň Putování za tělesnými smysly.

Dále se děti seznamovaly s pojmem zdraví. Třídily slova, která patří do zdraví, která nepatří. Odůvodňovaly, proč je zdravé otužování, pobyt na čerstvém vzduchu, pohyb, odpočinek, přiměřený spánek. V diskuzi o správné výživě se děti snažily uvádět ty potraviny, které jsou zdraví prospěšné a které nikoliv. Děti se seznámily s pojmy bacily a viry.

V závěru měsíce jsme společně opakovali roční období. Nejvíce jsme se bavili o zimě. Děti si zopakovaly typické znaky zimy a charakteristické rysy všech ročních období. Zcela bezpečně umí děti již poskládat správně chronologicky za sebou části dne, dny v týdnu, měsíce v roce. O zimě se s chutí naučily píseň Bude zima, bude mráz, či báseň O dvanácti měsíčkách.

Rodičům chceme poděkovat za přinesené penály. Děti obdržely začátkem měsíce Pracovní sešity pro předškoláky. Každý den v nich plní úkoly. Učí se a připravují se na vstup do školy.

Tento měsíc dětem končí výuka plavání. Od září jsme jezdili na bazén gymnázia Jaroslava Heyrovského, kde se děti pod vedením milých a zkušených paní lektorek seznamovaly s plaveckými dovednostmi. Děti byly rozřazeny do třech družstev podle svých plaveckých schopností. Během pěti měsíců výuky se děti mnohému naučily. Všechny děti se zlepšily – nejlepší plaváčci si vyzkoušeli plavání bez jakékoliv pomůcky a ty děti, které se ze začátku s vodou moc nekamarádily, ke konci plavaly už jen s pásečkem. Děti si procvičily dýchání do vody, splývání na bříšku i zádech, odvážně skákaly do vody a potápěly si hlavy. V závěru kurzu zkoušely děti v nejlepším družstvu i celý plavecký styl znak a prsa. Svým novým „vodním“ dovednostem se děti učily i při chvilkách volné hry, kdy se vozily na velikých deskách, chytaly balónky či vyzkoušely klouzačku do vody. Protože se z bazénu ozýval veselý křik, jásot a smích, tak jsme přesvědčené, že se dětem plavání líbilo. Na konci kurzu děti obdržely od paní lektorek „Mokré vysvědčení“.

Olina a Jana

Aktuality

Z důvodu nezájmu nebude během pololetních a jarních prázdnin školní družina v provozu.

31. 1. 2018 – Aktuality Školní družiny

Z důvodu nezájmu nebude během pololetních a jarních prázdnin školní družina v provozu.

Třídní schůzky 22. 1. 2018

19. 1. 2018 – Aktuality Základní školy

Třídní schůzky se uskuteční 22. 1. 2018 pro 1. stupeň od 17.30 a pro 2. stupeň od 18.00, pokud není s třídním učitelem domluven jiný termín.

Adaptační kurz pro předškoláky „Do školy jako do pohádky“

10. 1. 2018 – Aktuality Základní školy

Také v letošním školním roce naše škola organizuje pro děti z mateřských školek, nastupující ve školním roce 2018/2019 do prvních tříd, kurz pro předškoláky. Cílem kurzu je, na základě vzdělávacích...

Zobrazit více »

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

8. 1. 2018 – Aktuality Základní školy

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na naší ZŠ i MŠ se budou konat ve dnech: 22.2. – čtvrtek ZŠ 9 – 13 hodin , MŠ 9 – 12 hodin a 27.3. –...

Zobrazit více »

Kino Radotín – 12.1. 2018

8. 1. 2018 – Aktuality Školní družiny

V pátek 12.1. 2018 půjdeme do kina Radotín  na  film „Čertoviny“ ( 2D).   Do kina půjde prvních 25 přihlášených dětí. Přihlašování bude probíhat pouze přes email   siganova.zsslivenec@seznam.cz, z kterého bude také...

Zobrazit více »

Ocenění společnosti Scio