valium for restless leg syndrome valium online what is in fake valium

lorazepam or xanax for anxiety xanax online no prescription can you snort the blue xanax

soma islam generic soma soma lakeside mall

purchase ambien 10mg buy zolpidem ambien and strange behavior

what happens if you stay awake after taking ambien buy ambien how long before going to sleep should i take ambien

ambien and codeine safe buy ambien online aggressive behavior on ambien

trazodone ambien cr buy ambien ambien face cream

getting valium in bangkok diazepam 5mg diazepam Knoxville

xanax schedule narcotic buy xanax withdrawal symptoms of xanax addiction

what does a soma do to you buy soma escritorio soma santa rosa rs

Aktuality

Školní družina ve dnech 24.10. – 27.10. 2016

21. 10. 2016 – Aktuality Školní družiny

Vzhledem k bezpečnostním a organizačním důvodům nebude školní družina ve dnech ředitelského volna a podzimních prázdnin ( 24.10. – 27.10.) v provozu.

Rodinné dýňování

12. 10. 2016 – Aktuality Základní školy

pumpkin

Soutěžte s námi a zúčastněte se 3. ročníku „Rodinného dýňování“. Sběr vyzdobených  dýní proběhne ve středu 19.10. 2016 na nádvoří před novou budovou  /7.15 – 7.45/, kde budou také všechny vystaveny....

Zobrazit více »

Mezinárodní projekt v Německu

11. 10. 2016 – Aktuality Základní školy

Ve dnech 16. – 20.1. 2017 se vybraní žáci naší školy zúčastní již podruhé práce na mezinárodním projektu Čeští a němečtí vězni v KT Sachsenhausen. V Památníku Sachsenhausen budou spolupracovat v rámci zadaných...

Zobrazit více »

Divadélko v MŠ

10. 10. 2016 – Aktuality Mateřské školy

V úterý 11. 10. je pro děti z naší mateřské školy připravena Hudební pohádka „Oskárek“.  

Ředitelské volno

6. 10. 2016 – Aktuality Základní školy

Ředitelka školy vyhlašuje z technických důvodů (bude se dělat před historickou budovou chodník) na den 24. a 25. 10. 2016 ředitelské volno a zároveň ředitelské volno bude i 18. 11....

Zobrazit více »

Ocenění společnosti Scio