Výročí 17.listopadu 1989

21. 11. 2019 – Martin Šandor – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

V loňském školním roce se letošní 9.třída zapojila do projektu Rok revoluce, který organizovala Knihovna Václava Havla. V průběhu roku jsme z knihovny dostávali videa a pracovní listy, které byly věnovány nejen událostem roku 1989, které vyvrcholily v listopadu na Národní třídě, ale žáci si připomínali i důležité momenty ze 17.listopadu 1939. Zjistili, že obě události spolu úzce souvisí. Na tento projekt jsme navázali i v letošním školním roce. Žáci II.stupně dostali za úkol zeptat se doma rodičů či prarodičů, jak prožívali listopadové události a jestli by mohli srovnat dnešní dobu s obdobím před sametovou revolucí. Zjištění získaná z rozhovorů žáci zpracovali písemně, doplnili obrazovým materiálem a v hodinách své poznatky prezentovali. Z rozhovorů vyplynulo, že mnoho rodičů bylo přítomno na demonstracích na Václavském náměstí, někdo dokonce plnil povinnou vojenskou službu. Z těchto žákovských prací byla uspořádána výstava v aule školy. Byly na ní vystaveny nejen žákovské práce, ale žáci také donesli předměty, které se tehdy běžně používaly. Nechyběly tehdejší mince a bankovky, výtisk Rudého práva z roku 1976, granát, předměty denní potřeby pro kutily i hospodyňky, ruský fotoaparát. Asi nejzajímavějším exponátem byla helma příslušníka pořádkových sil. Prostor auly byl vyzdoben plakáty s revolučními hesly, které děti vyrobily v hodině výtvarné výchovy. Výstavu navštívily všechny třídy I.stupně a průvodci výstavou jim byli žáci 9.ročníku. Na výstavě také žáci zhlédli dokumenty věnované sametové revoluci. Bylo vidět, že sdílení příběhů a spojení generace dětí s generací rodičů, která vše zažila na vlastní kůži, bylo pro žáky daleko zajímavější a efektivnější, než jim přednést výklad.

Martina Nezbedová, Martin Šandor

 

 

 

 

Aktuality

Setkání rodičů a budoucích prvňáčků

10. 6. 2020 – Aktuality Základní školy

V pondělí 22. 6. v 15 hodin si Vás dovolujeme pozvat do AULY naší školy na organizační schůzku pro rodiče a zábavné odpoledne pro malé školáčky. Rodiče podepíší dokument o přijetí, obdrží...

Zobrazit více »

Přijímací zkoušky – ZUŠ Na Popelce – pobočka Slivenec

25. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

(Doporučujeme přečíst: http://www.zusnapopelce.cz/cs/ informace-slivenec-ho ) Bez předchozího vyplnění online přihlášky není možné se přijímací zkoušky zúčastnit. Elektronickou přihlášku (prosíme i s háčky a čárkami nad písmeny) pro všechny obory vyplňte zde:  http://www.zusnapopelce.cz/cs/ prihlaska  nejpozději...

Zobrazit více »

Podmínky konání zájmových aktivit v učebnách od 25.5.2020

22. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

Oznamujeme Vám, že od 25. 5. 2020 opět zpřístupňujeme nájemcům učebny školy za účelem konání kroužků pro děti. V případě, že projevíte o pronájem zájem, zavazujete se do odvolání dodržovat následující:...

Zobrazit více »

Podmínky konání zájmových aktivit od 11. 5. 2020

12. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

Oznamujeme Vám, že od 11. 5. 2020 opět zpřístupňujeme nájemcům školy velkou i malou tělocvičnu za účelem sportovních aktivit. V případě, že projevíte o pronájem zájem, zavazujete se do odvolání dodržovat...

Zobrazit více »

Podmínky ochrany zdraví a provozu ZŠ a MŠ v období školního roku 2019/2020

3. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

ZŠ – podmínky ochrany zdraví a provozu pro období šk. roku 2019-2020 MŠ – podmínky ochrany zdraví a provozu pro období šk. roku 2019-2020 Čestné prohlášení

Ocenění společnosti Scio