Výročí 17.listopadu 1989

21. 11. 2019 – Martin Šandor – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

V loňském školním roce se letošní 9.třída zapojila do projektu Rok revoluce, který organizovala Knihovna Václava Havla. V průběhu roku jsme z knihovny dostávali videa a pracovní listy, které byly věnovány nejen událostem roku 1989, které vyvrcholily v listopadu na Národní třídě, ale žáci si připomínali i důležité momenty ze 17.listopadu 1939. Zjistili, že obě události spolu úzce souvisí. Na tento projekt jsme navázali i v letošním školním roce. Žáci II.stupně dostali za úkol zeptat se doma rodičů či prarodičů, jak prožívali listopadové události a jestli by mohli srovnat dnešní dobu s obdobím před sametovou revolucí. Zjištění získaná z rozhovorů žáci zpracovali písemně, doplnili obrazovým materiálem a v hodinách své poznatky prezentovali. Z rozhovorů vyplynulo, že mnoho rodičů bylo přítomno na demonstracích na Václavském náměstí, někdo dokonce plnil povinnou vojenskou službu. Z těchto žákovských prací byla uspořádána výstava v aule školy. Byly na ní vystaveny nejen žákovské práce, ale žáci také donesli předměty, které se tehdy běžně používaly. Nechyběly tehdejší mince a bankovky, výtisk Rudého práva z roku 1976, granát, předměty denní potřeby pro kutily i hospodyňky, ruský fotoaparát. Asi nejzajímavějším exponátem byla helma příslušníka pořádkových sil. Prostor auly byl vyzdoben plakáty s revolučními hesly, které děti vyrobily v hodině výtvarné výchovy. Výstavu navštívily všechny třídy I.stupně a průvodci výstavou jim byli žáci 9.ročníku. Na výstavě také žáci zhlédli dokumenty věnované sametové revoluci. Bylo vidět, že sdílení příběhů a spojení generace dětí s generací rodičů, která vše zažila na vlastní kůži, bylo pro žáky daleko zajímavější a efektivnější, než jim přednést výklad.

Martina Nezbedová, Martin Šandor

 

 

 

 

Aktuality

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

6. 3. 2021 – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

Termín zápisu: 3. 4. 2021 – 18. 4. 2021 Vážení rodiče, zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022, vzhledem k nejasnému vývoji ohledně přítomnosti žáků ve škole, proběhne distančním...

Zobrazit více »

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021

10. 1. 2021 – Aktuality Základní školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od...

Zobrazit více »

Kontakt na školu během podzimních prázdnin

26. 10. 2020 – Aktuality Základní školy

V případě,  že budete potřebovat kontaktovat školu během podzimních prázdnin, volejte na tel. číslo 734 319 631

Pravidla soutěže o nejlepší halloweenskou dýni

23. 10. 2020 – Aktuality Základní školy

1. Žákovský parlament vyhlašuje soutěž o nejlepší halloweenskou dýni žáků ZŠ a MŠ Praha – Slivenec. 2. Soutěžních fotografie je třeba zaslat do neděle 1. listopadu 2020 (včetně). 3. Hlasování...

Zobrazit více »

Žádost o ošetřovné – aktuální informace

22. 10. 2020 – Aktuality Základní školy

Vážení rodiče, na odkazu níže naleznete informace týkající se žádosti o ošetřovné pro rodiče v případě uzavření školského zařízení. Mgr. P. Chlumská   https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Ocenění společnosti Scio