Výročí 17.listopadu 1989

21. 11. 2019 – Martin Šandor – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

V loňském školním roce se letošní 9.třída zapojila do projektu Rok revoluce, který organizovala Knihovna Václava Havla. V průběhu roku jsme z knihovny dostávali videa a pracovní listy, které byly věnovány nejen událostem roku 1989, které vyvrcholily v listopadu na Národní třídě, ale žáci si připomínali i důležité momenty ze 17.listopadu 1939. Zjistili, že obě události spolu úzce souvisí. Na tento projekt jsme navázali i v letošním školním roce. Žáci II.stupně dostali za úkol zeptat se doma rodičů či prarodičů, jak prožívali listopadové události a jestli by mohli srovnat dnešní dobu s obdobím před sametovou revolucí. Zjištění získaná z rozhovorů žáci zpracovali písemně, doplnili obrazovým materiálem a v hodinách své poznatky prezentovali. Z rozhovorů vyplynulo, že mnoho rodičů bylo přítomno na demonstracích na Václavském náměstí, někdo dokonce plnil povinnou vojenskou službu. Z těchto žákovských prací byla uspořádána výstava v aule školy. Byly na ní vystaveny nejen žákovské práce, ale žáci také donesli předměty, které se tehdy běžně používaly. Nechyběly tehdejší mince a bankovky, výtisk Rudého práva z roku 1976, granát, předměty denní potřeby pro kutily i hospodyňky, ruský fotoaparát. Asi nejzajímavějším exponátem byla helma příslušníka pořádkových sil. Prostor auly byl vyzdoben plakáty s revolučními hesly, které děti vyrobily v hodině výtvarné výchovy. Výstavu navštívily všechny třídy I.stupně a průvodci výstavou jim byli žáci 9.ročníku. Na výstavě také žáci zhlédli dokumenty věnované sametové revoluci. Bylo vidět, že sdílení příběhů a spojení generace dětí s generací rodičů, která vše zažila na vlastní kůži, bylo pro žáky daleko zajímavější a efektivnější, než jim přednést výklad.

Martina Nezbedová, Martin Šandor

 

 

 

 

Aktuality

Vánoční dílny

25. 11. 2019 – Aktuality Základní školy

12. 2019  13.30 – 15.30

Sběr papíru 27/11 – 29/11 od 7:00 – 7:45

12. 11. 2019 – Aktuality Základní školy

Sběr papíru 27/11 – 29/11 od 7:00 – 7:45

Stávka

4. 11. 2019 – Aktivity jednotlivých tříd ZŠAktuality Základní školy

Vážení rodiče, většina pedagogických zaměstnanců naší školy se rozhodla zapojit do jednodenní stávky vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství. Z tohoto důvodu se dne 6. 11. nebude konat výuka v základní...

Zobrazit více »

2. charitativní dětský bazárek

4. 11. 2019 – Aktuality Základní školy

2. charitativní dětský bazárek

Ocenění společnosti Scio