Balíček okamžité pomoci pro Pražany

27. 9. 2022 – Martin Šandor – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ,

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo vyčlenění finanční podpory na pomoc pražským domácnostem ohrožených inflací BALÍČEK OKAMŽITÉ POMOCI PRO PRAŽANY. Naše škola se do tohoto projektu zapojila také.

Finanční pomoc (školkovné, stravné, školy v přírodě, školní družina, exkurze apod.) je určena všem dětem a žákům škol zřízených hl. m. Prahou a pražskými městskými částmi. DOPORUČUJI SEZNÁMIT SE S PODMÍNKAMI VYPLÁCENÍ CO NEJRYCHLEJI, pomoc nelze vyplácet zpětně.

PODMÍNKA ČERPÁNÍ – TRVALÝ POBYT ŽADATELE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY.
Podmínky čerpání na webu MHMP:
https://pomocprazanum.praha. eu/cz/balicek-skolstvi

Agenda této pomoci dopadne na školu, protože schvalování je delegováno na ředitele školy. Své žádosti prosím podávejte takto:

=DO SCHRÁNKY ŠKOLY (schránka u vchodu do modré budovy u jídelny)

=ZASLÁNÍ POŠTOU

=ELEKTRONICKOU CESTOU (datová schránka, email pchlumska@zsslivenec.cz)

=OSOBNĚ ve dnech ÚTERÝ, STŘEDA V ČASE 8:00 – 9:00 HODIN do kanceláře ředitelky nebo zástupkyně ředitelky školy, V JINÝCH TERMÍNECH NEBUDE OSOBNÍ PODÁNÍ MOŽNÉ

Dokumenty ke stažení:

1. Podmínky podávání žádosti
2. Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnost v Praze pro rok 2022-2023
3. Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace pro rok 2022-2023
4. Schéma zpracování žádostí
5. Kompletní materiál MHMP – metodika pro podávání žádostí
6. Nejčastěji kladené otázky

Veškeré dotazy směřujte na ředitelku školy Mgr. P. Chlumskou.

 

Aktuality

Miss dýně 2022 – výsledky hlasování

7. 11. 2022 – Aktuality Základní školy

1. místo Dýně č. 8   2. místo Dýně č. 13   3. místo Dýně č. 29

Sběr papíru 12. – 14. 10. 2022

7. 10. 2022 – Aktuality Základní školy

Příští týden bude opět sběr papíru, probíhat bude od středy 12.10.2022 do pátku 14.10.2022 od 7.00 – 7.45.

Balíček okamžité pomoci pro Pražany

26. 9. 2022 – Aktuality Mateřské školyAktuality Školní družinyAktuality Základní školy

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo vyčlenění finanční podpory na pomoc pražským domácnostem ohrožených inflací BALÍČEK OKAMŽITÉ POMOCI PRO PRAŽANY. Naše škola se do tohoto projektu zapojila také. Finanční pomoc (školkovné,...

Zobrazit více »

Ocenění společnosti Scio