Balíček okamžité pomoci pro Pražany

27. 9. 2022 – Martin Šandor – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ,

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo vyčlenění finanční podpory na pomoc pražským domácnostem ohrožených inflací BALÍČEK OKAMŽITÉ POMOCI PRO PRAŽANY. Naše škola se do tohoto projektu zapojila také.

Finanční pomoc (školkovné, stravné, školy v přírodě, školní družina, exkurze apod.) je určena všem dětem a žákům škol zřízených hl. m. Prahou a pražskými městskými částmi. DOPORUČUJI SEZNÁMIT SE S PODMÍNKAMI VYPLÁCENÍ CO NEJRYCHLEJI, pomoc nelze vyplácet zpětně.

PODMÍNKA ČERPÁNÍ – TRVALÝ POBYT ŽADATELE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY.
Podmínky čerpání na webu MHMP:
https://pomocprazanum.praha. eu/cz/balicek-skolstvi

Agenda této pomoci dopadne na školu, protože schvalování je delegováno na ředitele školy. Své žádosti prosím podávejte takto:

=DO SCHRÁNKY ŠKOLY (schránka u vchodu do modré budovy u jídelny)

=ZASLÁNÍ POŠTOU

=ELEKTRONICKOU CESTOU (datová schránka, email pchlumska@zsslivenec.cz)

=OSOBNĚ ve dnech ÚTERÝ, STŘEDA V ČASE 8:00 – 9:00 HODIN do kanceláře ředitelky nebo zástupkyně ředitelky školy, V JINÝCH TERMÍNECH NEBUDE OSOBNÍ PODÁNÍ MOŽNÉ

Dokumenty ke stažení:

1. Podmínky podávání žádosti
2. Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnost v Praze pro rok 2022-2023
3. Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace pro rok 2022-2023
4. Schéma zpracování žádostí
5. Kompletní materiál MHMP – metodika pro podávání žádostí
6. Nejčastěji kladené otázky

Veškeré dotazy směřujte na ředitelku školy Mgr. P. Chlumskou.

 

Aktuality

Sběr papíru 10.4 – 12.4 2024

4. 4. 2024 – Aktuality Základní školy

Příští týden bude opět sběr papíru, probíhat bude od středy 10.4.2024 do pátku 12.4.2024 od 7.00 – 7.45.

Pro nezájem nebude školní družina v den velikonočních prázdnin 28. 3. 2024 v provozu.

22. 3. 2024 – Aktuality Školní družiny

Pro nezájem nebude školní družina v den velikonočních prázdnin 28. 3. 2024 v provozu.

Den otevřených dveří 2024

7. 3. 2024 – Aktuality Základní školy

Virtuální prohlídka školy

ZÁPIS K DOCHÁZCE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

4. 3. 2024 – Aktuality Mateřské školy

ZÁPIS K DOCHÁZCE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Ocenění společnosti Scio