Na začátku měsíce března jsme uzavírali téma „Vesmírná dobrodružství“ z předchozího měsíce. Věnovali jsme se souhvězdím na noční obloze, pojmenování a postavení planet ve vesmíru a dokončování výtvarných projektů, které zdobily naše nástěnky. Po vesmírných dobrodružstvích zaplavili naši třídu oblíbení dinosauři. A pak už nastal čas na karnevalové veselí. 14. března jsme se převlékli do karnevalových masek a vítali jsme jaro karnevalovým rejem v aule. Se zimou jsme se definitivně rozloučili o dva dny později již zaběhlou tradicí „Vynášení Morany“. Za zpěvu písní jsme vyrazili na procházku po Slivenci a na školní zahradě jsme předali Moranu větru. Za jarní přírodou jsme začali podnikat výpravy do  Chuchelského háje, na kopec Trpec nebo na hřiště za Farou. 23. 3. se naše třída také zapojila do 18. ročníku mezinárodního projektu Noc s Andersenem, který slouží k podpoře dětského čtení. Tentokrát nás večerem provázela knížka „Povídání o pejskovi a kočičce“. V pohádce „O pejskovi a kočičce, jak myli podlahu“ se ze Šárky stala kočička a ze Saši pejsek. Hodně jsme se u toho všichni nasmáli. Místo dortu jsme upekli mafinky a děti si vyrobily loutky pejska a kočičky, se kterými mohly hrát své divadélko. Na konci měsíce nám už klepaly na dveře Velikonoce. Věnovali jsme se velikonočním tradicím, převlekli jsme se do barev „Pašijového týdne“, vyrobili jsme si velikonoční dekorace, zasadili osení a provoněli třídu tradičním velikonočním pečením. Také jsme mohli ukázat, jak báječná třída jsme paní učitelce Klárce, která u nás byla týden na stáži.