CO LIŠČATA V PRVNÍM POLOLETÍ ZAŽILA

2. 2. 2021 – Martin Šandor – Aktivity jednotlivých tříd MŠAktivity jednotlivých tříd MŠ 2013/2017

V prvním pololetí školního roku 2020/2021 se Liščata ponořila do spousty krásných témat, a to „Z pohádky do pohádky, zpátky mezi kamarády,“ „Podzimní radovánky,“ Vůně vánoc přichází k Liščatům,“ Cesta tří králů a malování paní Zimy.“

Nejdříve jsme se po dlouhých letních prázdninách všichni shledali v nové třídě, neboť se z nás stala Liščata. Proto nás přivítala červená třída s novou paní učitelkou Bárou. Nejdříve jsme se věnovali adaptaci, aby se děti ve školce cítily dobře.Adaptace se zdařile rychle podařila. Na děti ve třídě čekalo překvapení, a to ve znamení plyšové lišky Barčenky, která nás bude provázet celým školním rokem. Děti jsou motivované na sběr korálků, které Barčenka rozdává. Také samozřejmě nechybí hymna třídy v podobě složené písničky o naší třídě. Poté jsme se ihned vydali do pohádkového světa „Z pohádky do pohádky zpátky mezi kamarády.“ Zažili jsme spousty zážitků a dobrodružství. Děti vyrobily celou řadu výtvorů, jako například společné srdce přátelství, výroba velkého Jeníčka a Mařenky na velkou školkovou nástěnku, výroba perníkové chaloupky s perníčky, šátek pro slepičku, výroba košíčku pro babičku Karkulky apod. Také jsme rozvíjeli grafomotoriku pomocí nejrůznějších pracovních listů a naučili jsme se mimo jiné také správně psát písmenka, jako je L,I,O,U. Při tomto nácviku a při přípravě předškoláků, klademe vždy velký důraz na správný sed, uvolněné zápěstí a správný úchop psacího náčiní. Děti tato nová aktivita velice baví a připravuje je na školu. Samozřejmě nechyběl ani zpěv s kytarou a pianem, kdy jsme si zazpívali klasické dětské písničky, jako je Travička zelená, Skákal pes přes oves apod., ale naučili jsme se i tématicky zaměřené písničky jako „O červené Karkulce, Kamarádství, O Smolíčkovi Pacholíčkovi apod. Rozvíjeli jsme dětskou fantazii a představivost, kdy jsme si s dětmi pohádky zdramatizovali. Také nechyběl rozvoj zrakového a sluchového vnímání, kdy děti přiřazují například stíny, hledaní stejných perníčků. Dle sluchu roztřizovaly, které zvuky jsou stejné a patří k sobě. Celé pohádkové téma bylo zakončeno pohádkovou slavnostní v tělocvičně základní školy, kde na děti čekala celá škála soutěží. Například přenášení Budulínka na lžíci, jako správné lišky, prolézání norou a zachraňování Budulínka, tematické skládání puzzlí, házení Ježibaby do pece, hledání stejných perníčků a další hry. Za každou splněnou disciplínu děti sbíraly razítko a nechyběla na konci ani odměna.
Jako další téma, kterým se Liščata zabývala bylo „Podzimní radovánky.“ V tomto tématu se děti také dozvěděly spousty novinek a zajímavosti o podzimní přírodě. Věnovali jsme se především zvířátkům, stromům a podzimnímu počasí. Zahráli jsme si nejrůznější tématicky zaměřené hry, jako například na lísteček, na houby apod. Samožejmě nechybělo ani v tomto tématu nácvik nových písmenek, a to konkrétně T,V,C,D. V tomto období mimojiné byl také svátek svatého Martina, který jsme společně oslavili. Zahráli jsme si na jízdu na koních, dozvěděli jsme se tradice, které se dodržují na tento den.

A postupně jsme začinali cítit vůni Vánoc, a tak jsme se pustili do dalšího tématu, kterým bylo „Vůně Vánoc přichází k Liščatům.“ Toto téma je velmi hezké, neboť děťská radost z očekávání Ježíška je ta nejkrásnější a přináší příjemnou atmosféru do klimatu třídy. Na začátku adventu jsme si společně ozdobili krásný živý vánoční stromeček za doprovodu vánočních koled. Také samozřejmě ani v této těžší době nechyběla návštěva Mikuláše, Anděla a čerta, kterým děti zarecitovali básničku „Mikuláš.“ Děti byly velice statečné. Zavítal k nám také čert Chlupáček, kterému děti pomáhaly s nejrúznějšími úkoly, aby se mohl vrátit zpět za svou rodinou do pekla. Děti mu celé nadšené pomohly a čertík byl velmi šťasten, že konečně po dlouhém pátraní našel tak hodné a šikovné děti, které jsou ochotny mu pomoci. Ani v tomto vánočním čase jsme nezaháleli a naučili jsme se správně psát písmenko P a S. Také jsme nacvičovali písničky a básničky, abychom rodičům udělali malé překvapení v podobě nahraného vystoupení. Dětem se vystoupení velmi podařilo.

A jako poslední téma tohoto pololetí bylo téma „Cesta tří králu a malování paní Zimy.“ Děti vyhlížely a tak si moc přály sníh, že opravdu napadl a každý den si venku užíváme sněhové radovánky. Bobujeme, koulujeme se, děláme andílky ve sněhu, stavíme sněhuláky, a je to prostě bezva. V tomto období jsme se dozvěděli, kdo vlastně byl Kašpar, Melichar a Baltazar. Společně jsme navštívili kostel ve Slivenci, kde jsme se dozvěděli moc hezké informace o betlému a Ježíškovi. Také nám paní učitelka Káťa zahrála na varhany, a to byl velký zážítek. Poté jsme začali vyrábět velký jarní strom na společnou školkovou nástěnku. A víte proč zrovna jarní? Protože každá třída si vylosovala jedno roční období a na nás vyšlo krásné jaro. Vyrobili jsme si 3D kytičky, listy ze samotvrdnoucí hmoty, ptáčky z vlny, namalovali jsme duhu, nechyběli ani velikonoční zajíčci a hnízda pro ptáčky. Dále se také zaměřujeme na nejrůznější činnosti spojené s paní Zimou. Nejrůznější hry se sněhuláky, rozbor zimního počasí, zamyšlení se nad otázkami: „Jak vzníká rampouch, led, apod.“

V každém tematickém okruhu vytváříme činnosti velice pesté, aby obsahovaly vše co mají. Proto se věnujeme rozvoji jemné motoriky, rozvoji hrubé motoriky, rozvoji zrakového a sluchového vnímání, rozvoji fantazie a ,představivosti, oromotoriky, řeči, paměti, myšlení. Činnosti jsou pestré od výtvarných činností, před hudební činnosti, pohybové činnosti, pracovní listy až po dramatizaci. Vše probíhá formou hry.

Pravidelně každé pondělí navštěvujeme tělocvičnu ZŠ, ve které připravujeme nejrůznější pohybové hry, opičí dráhy, míčové hry, tématicky zaměřené hry. V tělocvičně máme pravidelný básničkový rituál na příchod a odchod. Děti mají návštěvu tělocvičny velmi rády, neboť se tam mohou hezky vydovádět. Jsou velmi nápadité a často při rozcvičkách chtějí předcvičovat a vymýšlet cviky. Krom tělocvičny také navštěvujeme okolí mateřské školy, kdy chodíme na všechna dětská hřiště ve Slivenci.

S pozdravem paní učitelka Barča, Káťa a liška Barčenka

 

Aktuality

Rozdělení žáků do 1. tříd 2023/2024

30. 5. 2023 – Aktuality Základní školy

Rozdělení žáků do 1. tříd 2023-2024

Sběr papíru 7. – 9. 6. 2023

30. 5. 2023 – Aktuality Základní školy

Příští týden bude opět sběr papíru, probíhat bude od středy 7.6.2023 do pátku 9.6.2023 od 7.00 – 7.45.

Výsledky přijímacího řízení mateřské školy na školní rok 2023/2024

25. 5. 2023 – Aktuality Základní školy

Výsledky přijímacího řízení do MŠ na šk. rok 2023-2024

Výsledky zápisu do 1. tříd na školní rok 2023-2024

27. 4. 2023 – Aktuality Základní školy

Výsledky zápisu do 1. tříd na školní rok 2023-2024

Ocenění společnosti Scio