Informace k zahájení šk. roku 2020/2021

31. 8. 2020 – Martin Šandor – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

Milí rodiče,
prázdniny končí a přichází nový školní rok 2020/2021. Stejně jako loni bude letošní školní rok provázet přítomnost onemocnění Covid – 19 a s ním spojená zvýšená hygienická opatření a doporučení. Žádáme rodiče, prarodiče, případně ostatní rodinné příslušníky, aby použili roušky:
– ve vnitřních prostorách školy a v prvních třídách při společném uvítání a třídních schůzkách prvňáčků 1. 9. 2020,
– při zápisu do družiny a na obědy 1. 9. 2020 v prostorách hlavní budovy a jídelny první den šk. roku, a také při třídních schůzkách 7. 9. 2020.

Budeme požadovat, aby každé dítě během školního roku nosilo s sebou v sáčku roušku, kterou v případě potřeby použije a odevzdalo čestné prohlášení rodičů – jednak na začátku šk. roku, také během školního roku, a to vždy po návratu z několikadenní nepřítomnosti ve škole.

V tomto školním roce dochází k několika změnám – přechodu celé školy na elektronický systém Edupage, ISIC karty pro zájemce, organizaci zvonění na vyučování a přestávky, v rozdělení dětí do oddělení školní družiny.

Všechny potřebné informace se dozvíte od třídních učitelů, vedoucí družiny nebo na webu školy.

Přeji všem dětem, Vám rodičům i nám ve škole dobrý start i průběh celého školního roku.

P. Chlumská, ředitelka školy

 

Čestné prohlášení

Aktuality

Sběr papíru

10. 9. 2020 – Aktuality Základní školy

Příští týden bude opět sběr papíru, od středy 16/9 do pátku 18/9, vždy ráno od 7:00 do 7:45

Informace k zahájení šk. roku 2020/2021

31. 8. 2020 – Aktuality Základní školy

Milí rodiče, prázdniny končí a přichází nový školní rok 2020/2021. Stejně jako loni bude letošní školní rok provázet přítomnost onemocnění Covid – 19 a s ním spojená zvýšená hygienická opatření...

Zobrazit více »

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

29. 8. 2020 – Aktuality Základní školy

Slavnostní zahájení školního roku – 8:00 – 8:15 na nádvoří školy     Žáci jsou ve škole s třídním učitelem 1. vyučovací hodinu.

Zápis do školní družiny

29. 8. 2020 – Aktuality Školní družiny

Zápis do školní družiny proběhne v úterý 1.9. od 7:30 do 11 hodin ve školní jídelně, kde je třeba odevzdat řádně vyplněný zápisní lístek (časy odchodů se samozřejmě dají průběžně doplňovat...

Zobrazit více »

Ocenění společnosti Scio