Informace o zveřejnění výsledků zápisu do MŠ

1. 6. 2017 – Lenka Bohuslavová – Aktuality Mateřské školy

Vážení rodiče,

zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zavádí zásadní změny v přijímání dětí do mateřské školy.

Ředitel mateřské školy vyhlásí konkrétní termín zápisu do mateřské školy, a to v období od 2. do 16. května. V naší mateřské škole zápis proběhl 16. 5. 2017.

Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů. Rozhodnutí o vyhovění se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem, rozhodnutí o nepřijetí se doručuje písemně zákonnému zástupci. V našem případě máme termín zveřejnění povinné do 15. 6. 2017.

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí. Plnit povinnost předškolního vzdělávání lze dle § 34 odst. 5 školského zákona lze i jiným způsobem individuálním vzdělávání dítěte na základě oznámení mateřské škole. Toto oznámení jsou rodiče povinni do mateřské školy doručit do 31. 5. 2017.

 

Z tohoto důvodu jsme ještě výsledky zápisu nevyvěsili, stále ještě dochází k různým změnám (odhlášení dětí, pozdní oznámení o individuálním vzdělávání…), proto výsledky zápisu budou vyvěšeny až 12. 6. 2017.

Aktuality

Rozdělení žáků do 1. tříd 2023/2024

30. 5. 2023 – Aktuality Základní školy

Rozdělení žáků do 1. tříd 2023-2024

Sběr papíru 7. – 9. 6. 2023

30. 5. 2023 – Aktuality Základní školy

Příští týden bude opět sběr papíru, probíhat bude od středy 7.6.2023 do pátku 9.6.2023 od 7.00 – 7.45.

Výsledky přijímacího řízení mateřské školy na školní rok 2023/2024

25. 5. 2023 – Aktuality Základní školy

Výsledky přijímacího řízení do MŠ na šk. rok 2023-2024

Výsledky zápisu do 1. tříd na školní rok 2023-2024

27. 4. 2023 – Aktuality Základní školy

Výsledky zápisu do 1. tříd na školní rok 2023-2024

Ocenění společnosti Scio