Jak Klokánci strávili měsíc duben

10. 5. 2018 – Jana Nováčková – Aktivity jednotlivých tříd MŠAktivity jednotlivých tříd MŠ 2013/2017, ,

Měsíc duben přinesl Klokánkům mnoho poznatků a zábavy. Hlavním tématem byla doprava a ekologie. Hned na začátku měsíce navštívili předškoláky v naší mateřské škole hasiči, záchranáři. Děti se seznámily s náplní práce těchto profesí. Z předešlého měsíce (Plyšáková nemocnice) si tak děti zopakovaly základy první pomoci, prohlédly si vybavení záchranáře – některé vybavení mohly, po předchozí instruktáži, vyzkoušet i na vlastní kůži (např. dlahy, stetoskop,krční límec) . Vyzkoušely si také např. hasičskou helmu, hasičské oblečení. Děti se seznámily s dopravními předpisy na silnici, dozvěděly se, jak se bezpečně chovat na ulicích. My, paní učitelky, věříme, že si děti zapamatovaly i důležitá telefonní čísla: 155, 158, 150.

V tématu doprava jsme si zopakovali dopravní prostředky, některé jsme si i vyrobili, ale hlavně jsme si připomněli a upřesnili význam dopravních značek. Pomocí „značkové řeči“ (např. Pozor – nerovnost na silnici, obytná zóna, železniční přejezd bez závor) jsme si zopakovali pravidla bezpečného chování na silnici i v jejím okolí.

Balónková šou byla pro děti milé, čarovné rozptýlení. Děti se seznámily s mnoha různých tvarů balónku a viděly, co vše se dá z balonků vytvořit. Některé z dětí měly dokonce to štěstí, že mohly společně vystupovat s herci na ,,jevišti“, zahrát si pohádku, čarovat, hádat a učit se kouzelnické triky.

V polovině dubna měli Klokánci opět návštěvu. Výchovně vzdělávací program Malý architekt doslova Klokánky dostal…. Děti se seznámily s pojmy technický výkres, příčka, obvodové zdi, sedlová střecha atd. Samy podle plánku – technického výkresu – stavěly dům z kostek Lega, vybavovaly interiér domu. Za svou výbornou práci dostaly na konci akce/programu/projektu diplom.

V rámci oslav Dne Země se Klokánci aktivně zapojili do úklidu zahrady mateřské školy. Sbírali odpadky, zametali, hrabali. Vyprávěli jsme si společně, jak je důležité starat se o životní prostředí, přírodu. Rovněž jsme si vyprávěli o správném třídění odpadu. Z rozhovorů bylo patrné, že děti společně s Vámi, rodiči, třídí odpad, z čehož jsme měli všichni upřímnou radost.

Společnými silami jsme obnovili záhonky na naší zahradě a vysázeli mrkev, hrách a ředkvičky.

Se žlutou třídou Lvíčat podnikli Klokánci opět výlet do Prokopského údolí. Klokánci obdrželi velikou pochvalu za to, jak ,,dospělácky“ se starali o mladší kamarády. V údolí jsme si zopakovali pojem přírodní rezervace, pravidla chování k přírodě i v přírodě. Navštívili jsme společně pohádkové jezírko mezi skalami. Děti si podruhé splnily ,,bobříka odvahy“, když prošly tmavou jeskyní.

V závěru měsíce se uskutečnil pro celou mateřskou školu na zahradě čarodějnický rej. Děti přišly v úžasných maskách! Z některých šel opravdu strach. Kdo měl hůlku, čaroval za pomoci zaříkávadel. Pro děti byly připraveny zábavné soutěže a dokonce musely hledat poklad. A poklad byl náramně sladký……

Klokánci a paní učitelky Olina a Jana