Měsíc březen jsme u Lvíčat zahájili povídáním o povolání. Řekli jsme si, jaká známe povolání, čím bychom chtěli být a jaká povolání mají naši rodiče. Abychom si vyzkoušeli, co jednotlivá povolání obnášejí, každý den jsme si na jedno povolání zahráli. Tak jsme se jeden den proměnili v zedníky a postavili zeď. I když jen za použití bramborových razítek, museli jsme zeď stavět tak, aby nám nespadla. Další den jsme si zahráli na policajty. Správný policajt musí mít policejní čepici, proto jsme si ji vyrobili. Také jsme zkusili upéct koláčky jako pekaři. I když byly jen z barevného papíru, byly zdobené máčkem a moc se nám povedly. Dále jsme si zahráli na švadlenky, ukázali si, co všechno švadlenka potřebuje, a za použiti krejčovského metru jsme si zkusili „vzít míry“ na šaty. Nezapomněli jsme ani na povolání pošťáka. Zkusili jsme si vyrobit obálku a známku, kterou jsme společně orazítkovali.

Poté nám příroda a sluníčko dávaly najevo, že už tu máme jaro. Naučili jsme se jarní písničky a básničky, i díky nim jsme si jaro užívali. Nakreslili jsme si první jarní kytičky a zahráli si hry s jarní tematikou.

Jelikož je březen měsícem knihy, nezapomněli jsme ani my na to, jak důležitá je kniha v životě člověka. Po celý týden děti mohly přinést z domova svoji oblíbenou knihu. Z knížek jsme si četli, prohlíželi je a svoji vlastní knížku jsme si také vyrobili. Říkali jsme si, jak knížky vznikají. Na závěr jsme navštívili knihovnu na Barrandově, kde jsme mohli na vlastní oči vidět, jak to v takové knihovně chodí. Zde jsme také shlédli loutkovou pohádku „Kráska a zvíře“.

V březnu se naše školka připojila k mezinárodnímu projektu „Noc s Andersenem“. Odvážná lvíčata strávila svoji první noc ve školce bez maminek a tatínků. Zahráli jsme si hry, zasoutěžili si a na závěr nás čekala opravdická večerní bojovka na zahradě, kdy jsme jako kuřátka šla jen za svitu svíček pro poklad k mamince kvočně. Všechny děti zvládly bojovku na jedničku. Akci jsme si užili i díky  šikovným maminkám, které nám přichystaly spoustu dobrot jak k večeři, tak i ke snídani. Tímto bychom jim chtěli moc poděkovat.

Na začátku dubna jsme se věnovali dopravě. Pověděli jsme si, jaké známe dopravní značky, co znamenají a jaký mají tvar. Dne 4. dubna jsme měli ve školce dvě krásné akce. Dopoledne jsme s dětmi shlédli v aule nádhernou bublinkovou show a odpoledne jsme se sešli na zahradě školky, abychom se definitivně rozloučili se zimou. Za zpěvu písní jsme se vydali na procházku po Slivenci, abychom vynesli Moranu, symbol zimy, a poté ji předali větru, aby ji odnesl.

Tím jsme se pomalu přehoupli do předvelikonočního období. Vyzdobili jsme si třídu a vyrobili si symboly Velikonoc jako jsou vajíčka, slepička, kuřátko, zajíček. Zaseli jsme osení a pozorovali, jak nám roste. Nezapomněli jsme ani na to nejdůležitější – naučit se koledu, abychom mohli jít koledovat.

Na Velikonoce jsme navázali povídáním o naší planetě Zemi. Vysvětlili jsme si, jak bychom se měli k naší zemi chovat, aby se nám zde hezky žilo. Každý jsme si vyrobili svoji malou zemi z papíru a na ní si symbolicky zasadili vlastnoručně vyrobený papírový strom. Povídali jsme si také, jak je důležité třídit odpad a jakou barvu mají kontejnery na tříděný odpad. Ve školce jsme si také zkusili roztřídit odpadky do správných skupin, což nás moc bavilo, a poté jsme roztříděné odpadky odnesli do opravdických kontejnerů. V rámci „Dne Země“ jsme se vydali na výlet do Prokopského údolí. Počasí nám přálo, a tak jsme si výlet opravdu užili. Po cestě jsme si říkali, jak se máme k přírodě chovat a co naopak dělat nemáme. Všechny děti zvládly cestu báječně a za odměnu si mohly zařádit na dětském hřišti v Prokopském údolí. Vrátili jsme se trochu špinaví, trochu unavení, ale šťastní.

Poslední dubnový den jsme měli ve školce čarodějnický rej, kdy jsme se převlékli do kostýmů a na celé dopoledne se změnili v malé čaroděje a čarodějky. Děti plnili různé úkoly s čarodějnickou tematikou, dopoledne jsme si opravdu užili.

Renata a Daniela

Aktuality

Setkání rodičů a budoucích prvňáčků

10. 6. 2020 – Aktuality Základní školy

V pondělí 22. 6. v 15 hodin si Vás dovolujeme pozvat do AULY naší školy na organizační schůzku pro rodiče a zábavné odpoledne pro malé školáčky. Rodiče podepíší dokument o přijetí, obdrží...

Zobrazit více »

Přijímací zkoušky – ZUŠ Na Popelce – pobočka Slivenec

25. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

(Doporučujeme přečíst: http://www.zusnapopelce.cz/cs/ informace-slivenec-ho ) Bez předchozího vyplnění online přihlášky není možné se přijímací zkoušky zúčastnit. Elektronickou přihlášku (prosíme i s háčky a čárkami nad písmeny) pro všechny obory vyplňte zde:  http://www.zusnapopelce.cz/cs/ prihlaska  nejpozději...

Zobrazit více »

Podmínky konání zájmových aktivit v učebnách od 25.5.2020

22. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

Oznamujeme Vám, že od 25. 5. 2020 opět zpřístupňujeme nájemcům učebny školy za účelem konání kroužků pro děti. V případě, že projevíte o pronájem zájem, zavazujete se do odvolání dodržovat následující:...

Zobrazit více »

Podmínky konání zájmových aktivit od 11. 5. 2020

12. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

Oznamujeme Vám, že od 11. 5. 2020 opět zpřístupňujeme nájemcům školy velkou i malou tělocvičnu za účelem sportovních aktivit. V případě, že projevíte o pronájem zájem, zavazujete se do odvolání dodržovat...

Zobrazit více »

Podmínky ochrany zdraví a provozu ZŠ a MŠ v období školního roku 2019/2020

3. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

ZŠ – podmínky ochrany zdraví a provozu pro období šk. roku 2019-2020 MŠ – podmínky ochrany zdraví a provozu pro období šk. roku 2019-2020 Čestné prohlášení

Ocenění společnosti Scio