…i takto můžeme nazvat měsíc květen ve třídě Klokánků. Tématy měsíce byly „Rodina“ a „Povolání“.

S dětmi jsme si povídali o rodině, jejích jednotlivých členech a o vazbách v rodině. K již známým pojmům jsme si přidali slova sestřenice a bratranec, neteř a synovec. Děti vyprávěly o své rodině dle přinesených fotografií. Vysvětlili jsme si slovo „rodokmen“ a ukázali jsme si rodokmen našeho nejznámějšího panovníka krále a císaře Karla IV. Na základě získaných informací si děti vyzkoušely sestavit rodokmen svojí rodiny.

Informace o rodině jsme rozvinuli následným tématem „povolání“, kdy děti měly za úkol zjistit od rodičů, případně prarodičů, jaké mají povolání, zaměstnání. Ve školce se děti pokusily slovně popsat, co je náplní práce jejich rodičů. Zkoušeli jsme si povolání pantomimicky ztvárnit nebo slovně popisovat a ostatní se pokusili předváděné či popisované povolání uhodnout.

Naše témata jsme podpořili návštěvou Muzea policie, kde jsme se seznámili s náplní práce strážníka, policisty, detektiva i kriminalisty. Děti si prohlédly uniformy strážníků z první republiky i uniformy různých zásahových jednotek současnosti. Viděli jsme motorky, které policisté využívali a využívají, a na jednu z nich se děti mohly i posadit. Dále jsme všichni prošli ochranným rámem a zašli jsme do místnosti, ve které jsme mohli vidět reflexní prvky na našem oblečení, ale i ochranné prvky na jízdence či bankovkách.

Shlédnutím představení „Pinocchio“ v divadle Kolowrat jsme propojili obě témata – rodinu, rodinné vztahy, vlastnosti, povolání.

V první dekádě měsíce května jsme se ještě vrátili zpět k tématu o živé a neživé přírodě prostřednictvím ukázky pokusů paní učitelkou Zikmundovou ze základní školy. Paní učitelka dětem ukázala pokusy simulující sopečnou činnost – první, kdy se láva valí ven z kráteru hory a druhý, který evokoval sopečný prach. Paní učitelka před našimi zraky také trochu kouzlila – měnila čirou tekutinu na růžovou a zase zpět na čirou. Pro děti to byl ohromný zážitek, který jim dlouho vrtal v hlavičkách.

V měsíci květnu jsme oslavili svátek maminek – děti si vyrobily pro maminky přáníčko a kytičku a naučily se krátkou básničku.

Celoškolkovou akcí „Indiánské tvoření“ jsme oslavili 14. května Den rodin. Děti si mohly společně s rodiči vyrobit lyru, osobní totem, dešťovou hůl, tomahawk, čelenku, malovat na kameny a na trička a společnými silami vytvořit velký totem.

Ke konci měsíce navštívili základní i mateřskou školu policisté, aby dětem ukázali něco ze své práce techniky. Viděli jsme jízdu na koních a co vše musí kůň umět. Prohlédli jsme si policejní vůz a stříleli z kuličkové (paintballové) pistole. Také jsme se intenzivně připravovali na vystoupení, které nás čekalo při zahradní slavnosti k oslavě a rozloučení s letošním školním rokem.

Vzhledem k letnímu počasí nám čas rychle utíká a už vstupujeme do posledního měsíce letošního školního roku… jaká dobrodružství a poznání nás čekají?

Klokáci, paní učitelky Jana a Olina

 

Aktuality

Nejkrásnější rakouské soutěsky – zájezd pro rodiče a děti

10. 9. 2018 – Aktuality Základní školy

Nejkrásnější rakouské soutěsky – zájezd pro rodiče a děti

Třídní schůzky 10. 9. 2018

3. 9. 2018 – Aktuality Základní školy

Třídní schůzky 2. – 5. třída ZŠ od 17.00 Třídní schůzky 6. – 9. třída ZŠ od 17.30

Zápis do školní družiny

1. 9. 2018 – Aktuality Školní družinyAktuality Základní školy

Zápis do školní družiny proběhne v pondělí 3.9. od 7:30 do 11:00 hodin ve školní jídelně, kde je třeba odevzdat řádně vyplněný zápisní lístek (časy odchodů se samozřejmě dají průběžně...

Zobrazit více »

Pozvánka na třídní schůzku MŠ

27. 8. 2018 – Aktuality Mateřské školy

Vážení rodiče. Srdečně Vás zveme na zahajovací třídní schůzku, která se bude konat ve středu 5.9.2018 od 16:30 hodin v aule ZŠ. Tuto schůzku zahájí a povede vedoucí učitelka – p.Eva...

Zobrazit více »

Ocenění společnosti Scio