Koláčkové odpoledne

29. 4. 2019 – Martin Šandor – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

V březnu žákovský parlament naší školy zorganizoval dobročinnou akci Koláčkové odpoledne. Děti, společně s rodiči, prarodiči či skupinky dětí, připravily doma sladké a slané dobroty, které pak mohli všichni návštěvníci ochutnat ve školní jídelně. Naše paní kuchařky během odpoledne vařily kávu, kakao, organizátoři z žákovského parlamentu vítali všechny příchozí, rozdávali talířky a ubrousky. Součástí odpoledne bylo také hlasování o tři nejoblíbenější dobroty, ale výborné byly úplně všechny! První místo vyhrála Ema Lupačová z 2. třídy, druhé místo získal František Polák ze 3. třídy a třetí místo v hlasování získal Filip Dvořák, také ze 3. třídy.

Každý, kdo přišel, mohl přispět dobrovolnou částkou na dobročinné účely. Za odpoledne se podařilo získat 8473 Kč. Unie rodičů, která převzala záštitu nad celou akcí, zaslala o Velikonočním pondělí, při koncertu pro Kuře, 4000 Kč na charitativní sbírku Pomozte dětem. Částka 473 Kč byla použita na úhradu nákladů a zbylých 4000 Kč najde své příjemce v příštích týdnech na základě hlasování dětí z žákovského parlamentu. Z celé akce také vznikne kniha receptů.

Během odpoledne panovala velmi příjemná a pohodová atmosféra. Ochutnat přišli nejen rodiče a děti, ale i pedagogové a paní ředitelka, zástupci řádů Křížovníků, knihovny, Unie rodičů, ZUŠ. Ráda bych poděkovala všem, díky kterým se tento nápad tak povedl – dětem z parlamentu za organizaci, paním kuchařkám za pomoc, pekařům, pekařkám, cukrářům a cukrářkám za výborné dobroty i všem, kteří přišli posedět, ochutnat a akci podpořit.

 Za žákovský parlament P. Chlumská

 

Aktuality

Přijímací zkoušky – ZUŠ Na Popelce – pobočka Slivenec

25. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

(Doporučujeme přečíst: http://www.zusnapopelce.cz/cs/ informace-slivenec-ho ) Bez předchozího vyplnění online přihlášky není možné se přijímací zkoušky zúčastnit. Elektronickou přihlášku (prosíme i s háčky a čárkami nad písmeny) pro všechny obory vyplňte zde:  http://www.zusnapopelce.cz/cs/ prihlaska  nejpozději...

Zobrazit více »

Podmínky konání zájmových aktivit v učebnách od 25.5.2020

22. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

Oznamujeme Vám, že od 25. 5. 2020 opět zpřístupňujeme nájemcům učebny školy za účelem konání kroužků pro děti. V případě, že projevíte o pronájem zájem, zavazujete se do odvolání dodržovat následující:...

Zobrazit více »

Podmínky konání zájmových aktivit od 11. 5. 2020

12. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

Oznamujeme Vám, že od 11. 5. 2020 opět zpřístupňujeme nájemcům školy velkou i malou tělocvičnu za účelem sportovních aktivit. V případě, že projevíte o pronájem zájem, zavazujete se do odvolání dodržovat...

Zobrazit více »

Podmínky ochrany zdraví a provozu ZŠ a MŠ v období školního roku 2019/2020

3. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

ZŠ – podmínky ochrany zdraví a provozu pro období šk. roku 2019-2020 MŠ – podmínky ochrany zdraví a provozu pro období šk. roku 2019-2020 Čestné prohlášení

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro šk. rok 2020/2021

1. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro šk. rok 2020/2021

Ocenění společnosti Scio