V měsíci květnu jsme prožili spousty zážítků a vypravili jsme se také na celodenní výlety. Do
tohoto měsíce jsme vstupovali jako pohádkové bytosti, neboť jsme měli téma „ Z pohádky do pohádky.“
Každým týdnem nás provázela jedna pohádka.
Hned první den děti musely poznat s jakými pohádkami se budeme seznamovat. Po třídě měly
schované kartičky s indiciemi z jednotlivých pohádek. Musely kartičky najít, správně poskládat k sobě a
uhodnout o jakou pohádku se jedná.
První týden jsme se vypravili do pohádky O Smolíčkovi pacholíčkovi, kdy jsme se třeba naučili
zpívat společně s kytarkou písničku „O Smolíčkovi.“
Vdruhém týdnu nám do třídy vstoupila pohádka „O Perníkové chaloupce,“ kdy si děti společně
vyrobily velkou perníkovou chaloupku a každé dítě si vyrobilo svůj vlastní perníček, který do velké
chaloupky nalepilo. Dále jsme se naučili písničku „O Perníkové chaloupce,“ která se dětem velice
zalíbila.
A poslední pohádkový týden byl v duchu pohádky „Karkulka.“

Během tohoto tématu samozřejmě nechyběly také nejrůznější pohádkové pohybové hry, jako
například Kampak, kam Mařenko? , Na Smolíčka pacholíčla, Upeču si Jeníčka, Na perníkové těsto, cesta
k Perníkové chaloupce apod. Nechyběly ani grafomotorické listy či rozvíjení řeči například pomocí
dotváření příběhů, vymýšlení jiných konců pohádek, nejrůznějších hádanek. Seznámili jsme se také s
dvěmi novými písmenky, a to písmenky E a I.
S dětmi jsme si povídali o tom co je dobro a co zlo. S těmito termíny jsme se více seznámil díky
pohádce „O dobru a zlu.“ Děti poté měly za úkol odhalit, které pohádkové bytosti vyjadřují kladnou, a
které zápornou postavu.
Dne 27.5.2019 jsme se vypravili na celodenní výlet na Staré Hrady, kde nás prováděla čertice a
dětem se představili nejrůznější skřítci, draci a čertíci. Navštívili jsme tam Zdravosvět a dračí království,
hrad a zámek s dračí královskou komnatou, a také jsme se octli v pohádkovém zámeckém sklepení. Byl
tam například střítek Rampoucháč, Bacilomet či dračí král Rozumraďák XVI. Děti procházely zábavnou
naučnou cestu do světa zdraví. Střítci dětem vysvětlovali, jak by se v životě měly správně chovat, aby
byly zdravé, měly nezkažené zoubky atd. Děti měly z výletu radost.
Níže na fotkách si můžete prohlídnout jaké zážitky Vaše děti během května zažily….
Barča a Lenka a Vaši Klokánci

Aktuality

Přijímací zkoušky – ZUŠ Na Popelce – pobočka Slivenec

25. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

(Doporučujeme přečíst: http://www.zusnapopelce.cz/cs/ informace-slivenec-ho ) Bez předchozího vyplnění online přihlášky není možné se přijímací zkoušky zúčastnit. Elektronickou přihlášku (prosíme i s háčky a čárkami nad písmeny) pro všechny obory vyplňte zde:  http://www.zusnapopelce.cz/cs/ prihlaska  nejpozději...

Zobrazit více »

Podmínky konání zájmových aktivit v učebnách od 25.5.2020

22. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

Oznamujeme Vám, že od 25. 5. 2020 opět zpřístupňujeme nájemcům učebny školy za účelem konání kroužků pro děti. V případě, že projevíte o pronájem zájem, zavazujete se do odvolání dodržovat následující:...

Zobrazit více »

Podmínky konání zájmových aktivit od 11. 5. 2020

12. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

Oznamujeme Vám, že od 11. 5. 2020 opět zpřístupňujeme nájemcům školy velkou i malou tělocvičnu za účelem sportovních aktivit. V případě, že projevíte o pronájem zájem, zavazujete se do odvolání dodržovat...

Zobrazit více »

Podmínky ochrany zdraví a provozu ZŠ a MŠ v období školního roku 2019/2020

3. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

ZŠ – podmínky ochrany zdraví a provozu pro období šk. roku 2019-2020 MŠ – podmínky ochrany zdraví a provozu pro období šk. roku 2019-2020 Čestné prohlášení

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro šk. rok 2020/2021

1. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro šk. rok 2020/2021

Ocenění společnosti Scio