Hlavním tématem měsíce května byla rodina. Povídali jsme si o tom, kdo všechno patří do rodiny, jaký má rodina nezastupitelný význam v životě každého z nás, jak je potřeba udržovat dobré mezilidské vztahy s našimi nejbližšími, jak je potřeba si rodiny vážit. Také jsme si říkali nahlas, jak se rodiče jmenují celým jménem a jaké je jejich povolání. Při tomto tématu jsme procvičovali v komunitním kruhu hlavně sluchovou percepci. Den matek a den otců jsme oslavili společně 14. 5. na akci s názvem „Den rodiny“. Děti, sourozenci, maminky a tatínkové mohli přijít na indiánské tvoření v duchu polytechniky na naší školkové zahradě. Ku příležitosti Dne rodiny děti vyrobily svým nejbližším moc krásné obrázky na památku.

V druhé polovině května jsme se více věnovali dopravní výchově. Povídali jsme si o tom, jaké známe dopravním značky, co znamenají a jaký mají tvar. Při cestování MHD na plavání a 22. 5. také do knihovny Barrandov na pohádku, jsme hledali značky na ulicích a ukazovali jsme si jejich význam v praxi. Zajeli jsme se také podívat na dopravní hřiště v Lochkově a pomocí her jsme se učili pravidla silničního provozu.

29. 5. nás potěšila ještě jedna pohádka od divadelního spolku Glans. A poslední den v měsíci si pro nás městská policie připravila program na školní zahradě jako dárek ke Dni dětí.