V druhé polovině ledna jsme se začali věnovat tématu Lidské tělo. Nakreslili jsme si našeho velkého kosťáka Liščáka, abychom s ním mohli pracovat a poznávat vše o našem těle. Jaké máme v těle orgány, k čemu slouží, jak se nazývají jednotlivé části těla apod. Také jsem se podrobněji seznámili s lidskými smysly, kterými nás prováděla pohádka. Na základě pohádky jsem si vyrobili „Kouzelný liščí strom smyslů.“ Ze základní školy k nám zavítal Amos. Jste zvědaví, kdo je Amos? Já bych byla, je to totiž lidská kostra, na které jsme si názorně ukázali, jak to v našem lidském těle vypadá. Dále jsme se podrobněji věnovali našim zoubkům. Navštivily nás i studentky dentální hygieny a moc hezky nás zábavnou formou seznámily s tím, jak se o naše zoubky máme starat, aby je nenapadli bacili a nezpůsobili jim kazy. Děti si vše prakicky vyzkoušely.

Mimo jiné jsme se také seznámili s dalšími písmeny, a to konkrétně s T a E. Také jsme zpívali s kytarou a orfovými hudebními nástroji a naučili se novou píseň „Když jde malý bobr spát.“

Liščata se zúčastnila dětského plesu ve Slivenci, kde tanečně vystoupila na písničku Loca od Shakiry. Dětem se vystoupení moc povedlo a bylo krásné vidět jejich úsměvy na tváři.

A jelikož se nám blíží období Masopustu, vyrobili jsme si společnými silami velkou bábu s nůší, abychom mohli ozdobit naši velkou společnou nástěnku. Děti to velmi bavilo, neboť jsme používali různé výtvarné techniky. Krom velké báby s nůší jsme vyrobili také masopustní koláče.

Tento měsíc byl plný zajímavých akcí, a tak jsme se dokonce podívali i do slivenecké ZŠ, kde jsme mohli vidět naše některé bývalé spolužáky z Klokánků. Tato zkušenost byla pro děti také velice přínosná, neboť si mohly vyzkoušet a seznámit se s tím, jak to ve škole chodí.

Přijela nás také navštívit Malá technická univerzita, což byl velký zážitek, neboť nám velice zajímavě vysvětlila, jak funguje třídění odpadu. Na základě tohoto projektového dne jsme si vyrobili recyklovaný papír, postavili jsme si popelnice a popelářská auta z Dupla, naučili jsme se co do jaké popelnice patří, jak se nemáme chovat k životnímu prostředí, abychom mu neškodili, jak funguje třídění odpadu apod.

Společně jsme si tento měsíc moc užili, neboť byl velmi pestrý, avšak neustále vyhlížíme sníh a doufáme, že brzy napadne, abychom si mohli postavit sněhuláka, jako při správné pravé zimě.

Barča, Lenka a Mili

Aktuality

Setkání rodičů a budoucích prvňáčků

10. 6. 2020 – Aktuality Základní školy

V pondělí 22. 6. v 15 hodin si Vás dovolujeme pozvat do AULY naší školy na organizační schůzku pro rodiče a zábavné odpoledne pro malé školáčky. Rodiče podepíší dokument o přijetí, obdrží...

Zobrazit více »

Přijímací zkoušky – ZUŠ Na Popelce – pobočka Slivenec

25. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

(Doporučujeme přečíst: http://www.zusnapopelce.cz/cs/ informace-slivenec-ho ) Bez předchozího vyplnění online přihlášky není možné se přijímací zkoušky zúčastnit. Elektronickou přihlášku (prosíme i s háčky a čárkami nad písmeny) pro všechny obory vyplňte zde:  http://www.zusnapopelce.cz/cs/ prihlaska  nejpozději...

Zobrazit více »

Podmínky konání zájmových aktivit v učebnách od 25.5.2020

22. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

Oznamujeme Vám, že od 25. 5. 2020 opět zpřístupňujeme nájemcům učebny školy za účelem konání kroužků pro děti. V případě, že projevíte o pronájem zájem, zavazujete se do odvolání dodržovat následující:...

Zobrazit více »

Podmínky konání zájmových aktivit od 11. 5. 2020

12. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

Oznamujeme Vám, že od 11. 5. 2020 opět zpřístupňujeme nájemcům školy velkou i malou tělocvičnu za účelem sportovních aktivit. V případě, že projevíte o pronájem zájem, zavazujete se do odvolání dodržovat...

Zobrazit více »

Podmínky ochrany zdraví a provozu ZŠ a MŠ v období školního roku 2019/2020

3. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

ZŠ – podmínky ochrany zdraví a provozu pro období šk. roku 2019-2020 MŠ – podmínky ochrany zdraví a provozu pro období šk. roku 2019-2020 Čestné prohlášení

Ocenění společnosti Scio