Listopad u Liščat

3. 12. 2019 – Barbora Zderadičková – Aktivity jednotlivých tříd MŠ 2013/2017,

V měsíci listopadu se část Liščat vydala na školku v přírodě do Čestic. Zbytek třídy zůstal ve třídě Draků, kde zažil také spousty dobrodružství, jako děti v Česticích. Školka v přírodě byla v duchu indiánském, kdy děti plnily úkoly od nejrůznějších duchů, aby ochránily matku Zemi. Za každý úkol sbíraly pírko do své vlastnoručně vyrobené čelenky. Dětem se celá škola v přírodě moc líbila.

Děti, které zůstaly ve školce ve Slivenci, měly největší zážitek z výroby vlastní ruky s kostmi, tato práce se jim moc líbila. Dále zažily s paní učitelkou Kačkou například pohybovou hru Na houbaře a také společně vyráběly podzimní strom pomocí techniky obtisknutí lega. Do školky opět přijelo divadlo, které dětem zahrálo představení „Ve zdravém skřítkovi zdravý duch.“

Po příjezdu ze školky v přírodě nás čekalo téma Svatý Martin. Děti se naučily opět něco nového, neboť jsme společně uhnětli kynuté těsto na rohlíky, a poté si každé dítě upeklo svůj rohlíček. Dále se dětem velice povedla výroba svatého Martina na bílém koni a seznámili jsme se s tím, proč bychom o svatém Martinovi měli mít povědomí. Také jsme si vyzkoušeli nejrůznější pohybové hry za přítomnosti dřevěného koně. Svatý Martin jistě slyšel, že si o něm děti v naší školce povídají, a proto jednou nad ránem projel Slivencem a pocukroval krajinu sněhovými vločkami. 

Po svatomartinském tématu už k nám zavoněla vůně Vánoc. Hned na začátku tohoto tématu jsme si povídali o andílcích, kteří k vánočnímu času neodmyslitelně patří. Jak takový andílek vypadá? Jaké má vlastnosti? Čím se liší od lidí? Jak si naše Liščata představují právě toho svého andílka si můžete prohlédnout na chodbě před červenou třídou, kde jsou vystavení andílci vyrobení pomocí techniky vymývané klovatiny, která děti moc bavila. Při andělských hrách jsme u dětí rozvíjeli také sluchové vnímání pomocí zvonění na zvonečky i prostřednictvím pohybových her s klavírem. 

Liščata nadále pokračují ve správném nácviku hůlkového písma. V tomto měsíci jsme se seznámili s písmeny J, U, A. Také pokračujeme v upevňování základů správného chování a třídních pravidel. S chutí využíváme také tělocvičnu ZŠ a pokračuje i angličtina s Allison. Děti každý den vyhlížejí z okna, kdy už konečně začne padat sníh, aby mohly postavit sněhuláka. Je krásné vidět jejich záři v očích.

V nejbližších dnech se budeme více věnovat tematice Vánoc. V kouzelném předvánočním čase bychom i letos strávili pár chvil v kruhu nejbližších při vánoční besídce. Pro rodiče opět připravujeme tematické vystoupení. Budeme se těšit na hojnou účast. 

Váše Liščata a paní učitelky Barča a Lenka a školní asistentka Mili.

 

 

Aktuality

Setkání rodičů a budoucích prvňáčků

10. 6. 2020 – Aktuality Základní školy

V pondělí 22. 6. v 15 hodin si Vás dovolujeme pozvat do AULY naší školy na organizační schůzku pro rodiče a zábavné odpoledne pro malé školáčky. Rodiče podepíší dokument o přijetí, obdrží...

Zobrazit více »

Přijímací zkoušky – ZUŠ Na Popelce – pobočka Slivenec

25. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

(Doporučujeme přečíst: http://www.zusnapopelce.cz/cs/ informace-slivenec-ho ) Bez předchozího vyplnění online přihlášky není možné se přijímací zkoušky zúčastnit. Elektronickou přihlášku (prosíme i s háčky a čárkami nad písmeny) pro všechny obory vyplňte zde:  http://www.zusnapopelce.cz/cs/ prihlaska  nejpozději...

Zobrazit více »

Podmínky konání zájmových aktivit v učebnách od 25.5.2020

22. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

Oznamujeme Vám, že od 25. 5. 2020 opět zpřístupňujeme nájemcům učebny školy za účelem konání kroužků pro děti. V případě, že projevíte o pronájem zájem, zavazujete se do odvolání dodržovat následující:...

Zobrazit více »

Podmínky konání zájmových aktivit od 11. 5. 2020

12. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

Oznamujeme Vám, že od 11. 5. 2020 opět zpřístupňujeme nájemcům školy velkou i malou tělocvičnu za účelem sportovních aktivit. V případě, že projevíte o pronájem zájem, zavazujete se do odvolání dodržovat...

Zobrazit více »

Podmínky ochrany zdraví a provozu ZŠ a MŠ v období školního roku 2019/2020

3. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

ZŠ – podmínky ochrany zdraví a provozu pro období šk. roku 2019-2020 MŠ – podmínky ochrany zdraví a provozu pro období šk. roku 2019-2020 Čestné prohlášení

Ocenění společnosti Scio