Zápis do mateřské školy

Zápis do MŠ Slivenec:  

5. května 2020 (Út) – v době 7:00h – 12:00h a 15:00 – 17:00h

13. května 2020 (St) – v době 7:00h – 12:00h a 15:00 – 17:00h

Potřebné dokumenty si lze stáhnout  z našich webových stránek.

Zápis probíhá pro obě mateřské školy v budově MŠ v ulici Ke Smíchovu (v areálu základní školy).

Zákonný zástupce u zápisu předloží svůj průkaz totožnosti, doklad o trvalém pobytu ve spádové oblasti a rodný list dítěte.

Kritériem pro rozdělení dětí do jednotlivých budov je věk dítěte.

Dny otevřených dveří pro obě mateřské školy Slivenec

Čtyřtřídní MŠ pro starší děti se nachází v areálu základní školy v ulici Ke Smíchovu. Dvoutřídní MŠ pro mladší děti je umístěna na konci ulice Frančíkova. O umístění přijatých dětí do jednotlivých budov rozhodne škola během zápisu. Kritériem pro rozdělení dětí do jednotlivých budov je věk dítěte.

10. 2. 2020         9:30 – 11:00 a 15:00 – 16:00

18. 3. 2020         9:30 – 11:00 a 15:00 – 16:00

Doporučujeme přezůvky pro děti. 

Termíny zápisů do 1. rodčníku ZŠ a nových dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

Žádost o přijetí do MŠ

Zápisní list do MŠ 2020/21

Kritéria přijímání dětí do MŠ

Evidenční list MŠ

Přihláška ke stravování MŠ

Co by dítě mělo umět před vstupem do MŠ

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte

Aktuality

Sběr papíru 5. – 7. 2. 2020 7:00 – 7:45

28. 1. 2020 – Aktuality Základní školy

Sběr papíru 5. – 7. 2. 2020 7:00 – 7:45

Z důvodu nezájmu nebude školní družina v době pololetních a jarních prázdnin v provozu.

28. 1. 2020 – Aktuality Školní družiny

Z důvodu nezájmu nebude školní družina v době pololetních a jarních prázdnin v provozu.

Adaptační kurz pro předškoláky „Do školy jako do pohádky“

17. 1. 2020 – Aktuality Základní školy

Také v letošním školním roce naše škola organizuje pro děti z mateřských škol, nastupujících ve školním roce 2019/2020 do prvních tříd, kurz pro předškoláky. Adaptační kurz začne v únoru, jednotlivé...

Zobrazit více »

Dny otevřených dveří pro ZŠ a MŠ

17. 1. 2020 – Aktuality Základní školy

10. února 2020 Základní škola 8,00 – 12,35 hod Školní družina 14,00 – 15,30 hod Mateřská škola 9,30 – 11,00 hod 15,00 – 16,00 hod 18. března 2020 Základní škola...

Zobrazit více »

Třídní schůzky

10. 1. 2020 – Aktuality Základní školy

Dne 20. 1. 2020 budou probíhat třídní schůzky – 1. stupeň 17:00 – 17:45, 2. stupeň 17:30 – 18:15. 

Ocenění společnosti Scio