ZÁPIS K DOCHÁZCE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

Výsledky přijímacího řízení do MŠ na šk. rok 2023-2024

 

TERMÍN ZÁPISU: 2. 5. 2023 – 12. 5. 2023

 

 Žádost lze doručit těmito způsoby:

– do datové schránky školy (ID sk7mgqh)

– poštou – musí být doručeno do 12. 5. 2023

– emailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu ms@msslivenec.cz

– osobně 4. 5. 2023  v čase 13.00 – 17. 00 hod v budově MŠ Ke Smíchovu

 

K žádosti je třeba doložit:

-žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

-vyplněný evidenční list s potvrzením zdravotního stavu a očkování od dětského lékaře

-kopii rodného listu

 

POVINNOST PLNIT PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MAJÍ DĚTI,

KTERÉ DOSÁHNOU DO 31. 8. 2023  PĚTI LET.

 

Výzva k vyjádření k podkladům správního řízení:

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení

9. 5. 2023 – 17.00 -18.00 hod v budově MŠ Ke Smíchovu.

 

Výzva k nahlédnutí do podkladů správního řízení:

V souladu s § 38 odst. 1 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost nahlédnout do podkladů správního řízení

9. 5. 2023 – 17:00 – 18:00 hod v budově MŠ Ke Smíchovu.

 

Informace o přijetí/nepřijetí dítěte:

Informace o přijetí/nepřijetí  budou vyvěšeny na webových stránkách školy a ve vchodu do budovy mateřské školy Ke Smíchovu a Frančíkova do 14-ti dnů od ukončení zápisu. Z důvodu ochrany osobních údajů zde budou uveřejněna registrační čísla.

 

EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Aktuality

Rozdělení žáků do 1. tříd 2023/2024

30. 5. 2023 – Aktuality Základní školy

Rozdělení žáků do 1. tříd 2023-2024

Sběr papíru 7. – 9. 6. 2023

30. 5. 2023 – Aktuality Základní školy

Příští týden bude opět sběr papíru, probíhat bude od středy 7.6.2023 do pátku 9.6.2023 od 7.00 – 7.45.

Výsledky přijímacího řízení mateřské školy na školní rok 2023/2024

25. 5. 2023 – Aktuality Základní školy

Výsledky přijímacího řízení do MŠ na šk. rok 2023-2024

Výsledky zápisu do 1. tříd na školní rok 2023-2024

27. 4. 2023 – Aktuality Základní školy

Výsledky zápisu do 1. tříd na školní rok 2023-2024

Ocenění společnosti Scio