Zápis do mateřské školy

Termín zápisu do MŠ:

2. 5. – 16. 5. 2020

Vážení rodiče,

zápis k docházce do MŠ pro školní rok 2020/2021 proběhne vzhledem k mimořádným opatřením vlády bez osobní přítomnosti dítěte distančním způsobem.

Odkaz na elektronickou žádost: ZDE – bude spuštěn v den zápisu 2. 5. 2020

Postup vyplnění elektronické žádosti o přijetí do MŠ: 

1.) Po kliknutí na výše uvedený odkaz je třeba se zaregistrovat:
V pravém horním rohu klikněte na nápis REGISTRACE a vyplňte potřebné údaje. Po vyplnění údajů včetně e-mailové adresy klikněte na ZAREGISTROVAT.
Po dokončení registrace obdržíte mailem aktivační odkaz, kliknutím na něj svou registraci potvrdíte a aktivujete účet. 

2.) Přihlášení do systému:
Na adrese https://elektronickypredzapis.cz klikněte v pravém horním rohu na nápis PŘIHLÁŠENÍ a přihlaste se pomocí údajů zadaných při registraci. 

3.) Výběr MŠ Slivenec:
Po přihlášení na hlavní stránce zadejte do okénka „Slivenec“, bude vám nabídnuta naše MŠ. Kliknutím na naši MŠ budete přesměrováni na hlavní stránku naší MŠ.

4.) Vyplnění elektronické žádosti o přijetí: 
Na hlavní stránce elektronického předzápisu naleznete odkaz na bližší informace o zápisu a také tlačítko „PŘEDZAPSAT DO MŠ“ – klikněte na tlačítko a vyplňte elektronickou žádost o přijetí do MŠ.

5.) Odeslání žádosti:
Po vyplnění všech údajů klikněte na „ODESLAT ŽÁDOST“ – tím bude žádost elektronicky odeslána MŠ, ale to k zápisu do MŠ nestačí! Je nutné žádost vytisknout, podepsat a po té doručit společně s dalšími dokumenty do MŠ jedním ze způsobů uvedených v bodě 6.)!!! Bez řádného doručení žádosti o přijetí (viz bod 6.)) nebude zahájeno přijímací řízení!

6.) Doručení žádosti o přijetí do MŠ Slivenec:
V souladu s doporučením MŠMT upřednostňujeme, pokud je to možné, doručení žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce a dítěte ve škole těmito způsoby:

  • do datové schránky školy (ID sk7mgqh)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu lbohuslavova@msslivenec.cz
  • poštou
  • osobním podáním (pouze v nezbytně nutném případě)

Pokud by podání žádosti bylo učiněno např. emailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod., je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

K žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je třeba doložit:

  • rodný list (odeslání prosté kopie na email lbohuslavova@msslivenec.cz je dostačující)

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce doloží:

  • kopii očkovacího průkazu
  • prohlášení, že je dítě řádně očkované (ke stažení ZDE)

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Výzva k vyjádření k podkladům správního řízení:

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení ve dnech:

5. 5. 2020 16:00 – 17:00 v MŠ Ke Smíchovu

13. 5. 202 16:00 – 17:00 v MŠ Ke Smíchovu

Výzva k nahlédnutí do podkladů správního řízení:

V souladu s § 38 odst. 1 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost nahlédnout do podkladů správního řízení ve dnech:

19. 5. 2020 16:00 – 17:00 v MŠ Ke Smíchovu

Informace o přijetí/nepřijetí dítěte k povinné předškolní docházce budou vyvěšeny na webových stránkách školy a ve vchodu do budovy mateřské školy Ke Smíchovu a Frančíkova do 14-ti dnů od ukončení zápisu. Z důvodu ochrany osobních údajů zde budou uveřejněna registrační čísla. K vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte budete informování emailem.

Mgr. Petra Chlumská

 

 

Čestné prohlášení k očkování dítěte

Evidenční list

Kritéria přijímání dětí do MŠ

Přihláška ke stravování MŠ

Co by dítě mělo umět před vstupem do MŠ

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte

Rozdělení dětí mezi pracovišti MŠ

Aktuality

Setkání rodičů a budoucích prvňáčků

10. 6. 2020 – Aktuality Základní školy

V pondělí 22. 6. v 15 hodin si Vás dovolujeme pozvat do AULY naší školy na organizační schůzku pro rodiče a zábavné odpoledne pro malé školáčky. Rodiče podepíší dokument o přijetí, obdrží...

Zobrazit více »

Přijímací zkoušky – ZUŠ Na Popelce – pobočka Slivenec

25. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

(Doporučujeme přečíst: http://www.zusnapopelce.cz/cs/ informace-slivenec-ho ) Bez předchozího vyplnění online přihlášky není možné se přijímací zkoušky zúčastnit. Elektronickou přihlášku (prosíme i s háčky a čárkami nad písmeny) pro všechny obory vyplňte zde:  http://www.zusnapopelce.cz/cs/ prihlaska  nejpozději...

Zobrazit více »

Podmínky konání zájmových aktivit v učebnách od 25.5.2020

22. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

Oznamujeme Vám, že od 25. 5. 2020 opět zpřístupňujeme nájemcům učebny školy za účelem konání kroužků pro děti. V případě, že projevíte o pronájem zájem, zavazujete se do odvolání dodržovat následující:...

Zobrazit více »

Podmínky konání zájmových aktivit od 11. 5. 2020

12. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

Oznamujeme Vám, že od 11. 5. 2020 opět zpřístupňujeme nájemcům školy velkou i malou tělocvičnu za účelem sportovních aktivit. V případě, že projevíte o pronájem zájem, zavazujete se do odvolání dodržovat...

Zobrazit více »

Podmínky ochrany zdraví a provozu ZŠ a MŠ v období školního roku 2019/2020

3. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

ZŠ – podmínky ochrany zdraví a provozu pro období šk. roku 2019-2020 MŠ – podmínky ochrany zdraví a provozu pro období šk. roku 2019-2020 Čestné prohlášení

Ocenění společnosti Scio