Zápis do mateřské školy

Termíny zápisů nových dětí do MŠ pro školní rok 2018/2019

Jako již loni, nový termín zápisů byl zaveden poslední novelou školského zákona v mateřských školách na období od 2. května do 16. května.

Zápis do MŠ Slivenec:

9. května 2018 (St) v časech 8:00 – 12:00 a 15:00 – 17:00 – vyzvednutí přihlášek (lze si je stáhnout i z našich webových stránek)

16. května 2018 (St) v časech 8:00 – 12:00 a 15:00 – 17:00 – odevzdání přihlášek

Den otevřených dveří pro ZŠ i MŠ ve stejném termínu:

22. února 2018 (ZŠ od 9:00h do 13:00h, MŠ od 9:00h do 12:00h)

27. března 2018 (ZŠ od 9:00h do 13:00h, MŠ od 9:00h do 12:00h)
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pozor od loňska i změna u přijímání do mateřských škol! Poslední rok před povinnou školní docházkou je předškolní vzdělávání povinné!

§ 34 školského zákona

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

(nabývá účinnosti 1. 1. 2017)

 

Jana Szilvásiová, vedoucí učitelka MŠ Praha – Slivenec

 

Žádost o přijetí do MŠ

Zápisní lístek

Kritéria přijímání dětí do MŠ

Evidenční list dítěte str. 1

Evidenční list dítěte str. 2

Datová schránka

Co by dítě mělo umět před vstupem do MŠ

Přihláška ke stravování MŠ

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte

Aktuality

Prázdninový provoz MŠ

2. 7. 2018 – Aktuality Mateřské školy

V mateřské škole při ZŠ a MŠ Praha – Slivenec je provoz první 2 týdny, tzn. do 13. 7. 2018 v časech od 7 do 16 hodin. Pokud by někdo z rodičů měl...

Zobrazit více »

Kontakt během letních prázdnin

28. 6. 2018 – Aktuality Základní školy

V případě,  že budete potřebovat kontaktovat školu během letních prázdnin, volejte na tel. číslo 739 451 490

V pátek 29.6. bude školní družina v provozu do 14 hodin.

26. 6. 2018 – Aktuality Školní družiny

 V pátek 29.6. bude školní družina v provozu do 14 hodin.

Sportovní den

21. 6. 2018 – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

pondělí 25. 6. 2018 od 8:00h do cca 12:30h

Ocenění společnosti Scio