Na návštěvě knihovny

27. 4. 2018 – Martin Šandor – Aktivity Školní družiny

V únoru a březnu se postupně všechna naše oddělení vypravila do místní knihovny,
kde pro ně měla paní knihovnice vždy připravenu nějakou zajímavou četbu. Děti se zájmem
poslouchaly, s paní knihovnicí si povídaly a prohlížely knížky a v družině pak k některým
příběhům malovaly ilustrace.