Návštěva Břevnovského kláštera

24. 10. 2018 – Martin Šandor – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

       Žáci 7. a 9. třídy absolvovali v pátek 19. 10. 2018 spolu se svými třídními učitelkami, asistentkami pedagoga a dvěma maminkami žáků 9. třídy prohlídku břevnovského kláštera (Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově), nejstaršího mužského kláštera v českých zemích.

      Seznámili jsme se s dějinami mnišství, historií břevnovského kláštera, s dnešní benediktinskou komunitou a prohlédli jsme si celou farnost. Protože byl klášter založen v roce 993, jeho historie je opravdu bohatá. Románská podoba kláštera byla ve 2. polovině 13. století postupně přestavěna v gotickém slohu. Nejvýznamnější opat období baroka Otmar Zinke v Břevnově zahájil na počátku 18. století novou výstavbu celého kláštera. Výzdobu chrámu a klášterních prostor prováděli přední umělci barokní doby (např. malíř Petr Brandl). Nádherná výzdoba interiérů prošla po roce 1989 rozsáhlou rekonstrukcí a výsledek je impozantní. Benediktini, kteří jsou původními zakladateli kláštera, spravují celý objekt dodnes a překvapilo nás, že jich zde žije pouze 12.

   Zajímá Vás více o životě mnichů a historii tohoto krásného pražského místa? Pak Vám komentovanou prohlídku břevnovského kláštera vřele doporučujeme.

 

D. Štolová, P. Levá a žáci 7. a 9. třídy