Návštěva Břevnovského kláštera

24. 10. 2018 – Martin Šandor – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

       Žáci 7. a 9. třídy absolvovali v pátek 19. 10. 2018 spolu se svými třídními učitelkami, asistentkami pedagoga a dvěma maminkami žáků 9. třídy prohlídku břevnovského kláštera (Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově), nejstaršího mužského kláštera v českých zemích.

      Seznámili jsme se s dějinami mnišství, historií břevnovského kláštera, s dnešní benediktinskou komunitou a prohlédli jsme si celou farnost. Protože byl klášter založen v roce 993, jeho historie je opravdu bohatá. Románská podoba kláštera byla ve 2. polovině 13. století postupně přestavěna v gotickém slohu. Nejvýznamnější opat období baroka Otmar Zinke v Břevnově zahájil na počátku 18. století novou výstavbu celého kláštera. Výzdobu chrámu a klášterních prostor prováděli přední umělci barokní doby (např. malíř Petr Brandl). Nádherná výzdoba interiérů prošla po roce 1989 rozsáhlou rekonstrukcí a výsledek je impozantní. Benediktini, kteří jsou původními zakladateli kláštera, spravují celý objekt dodnes a překvapilo nás, že jich zde žije pouze 12.

   Zajímá Vás více o životě mnichů a historii tohoto krásného pražského místa? Pak Vám komentovanou prohlídku břevnovského kláštera vřele doporučujeme.

 

D. Štolová, P. Levá a žáci 7. a 9. třídy

 

Aktuality

Přijímací zkoušky – ZUŠ Na Popelce – pobočka Slivenec

25. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

(Doporučujeme přečíst: http://www.zusnapopelce.cz/cs/ informace-slivenec-ho ) Bez předchozího vyplnění online přihlášky není možné se přijímací zkoušky zúčastnit. Elektronickou přihlášku (prosíme i s háčky a čárkami nad písmeny) pro všechny obory vyplňte zde:  http://www.zusnapopelce.cz/cs/ prihlaska  nejpozději...

Zobrazit více »

Podmínky konání zájmových aktivit v učebnách od 25.5.2020

22. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

Oznamujeme Vám, že od 25. 5. 2020 opět zpřístupňujeme nájemcům učebny školy za účelem konání kroužků pro děti. V případě, že projevíte o pronájem zájem, zavazujete se do odvolání dodržovat následující:...

Zobrazit více »

Podmínky konání zájmových aktivit od 11. 5. 2020

12. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

Oznamujeme Vám, že od 11. 5. 2020 opět zpřístupňujeme nájemcům školy velkou i malou tělocvičnu za účelem sportovních aktivit. V případě, že projevíte o pronájem zájem, zavazujete se do odvolání dodržovat...

Zobrazit více »

Podmínky ochrany zdraví a provozu ZŠ a MŠ v období školního roku 2019/2020

3. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

ZŠ – podmínky ochrany zdraví a provozu pro období šk. roku 2019-2020 MŠ – podmínky ochrany zdraví a provozu pro období šk. roku 2019-2020 Čestné prohlášení

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro šk. rok 2020/2021

1. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro šk. rok 2020/2021

Ocenění společnosti Scio