Organizace provozu školy od 12. 4. 2021

8. 4. 2021 – Martin Šandor – Aktuality Základní školy

Vážení rodiče,
zde naleznete předběžné informace týkající se návratu žáků 1. stupně ZŠ a dětí předškolních tříd MŠ do školy od 12. 4. 2021.

PŘEDŠKOLNÍ TŘÍDY MŠ:
– prezenční vzdělávání ve skupinách po 15 dětech
– provoz MŠ 7:00 – 17:00 hod

TESTOVÁNÍ:
– bude probíhat 2x týdně při příchodu do MŠ za přítomnosti a pomoci zákonných zástupců a
  zaměstnance školy
INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO K TESTOVÁNÍ:
https://testovani.edu.cz/jak- na-to-ve-skole

TŘÍDY 1. STUPNĚ ZŠ – ROTAČNÍ VÝUKA:
– v týdnu od 12. 4. přijdou do školy na prezenční výuku třídy 1.B, 3.B, 3.C, 4.B, 5.B, 5.C
– v týdnu od 19. 4. přijdou do školy na prezenční výuku třídy 1.A, 2.A. 2.B, 3.A, 4.A, 5.A
– výuka pro všechny třídy na prezenční výuce začíná běžně v 8:00 hod, příchody nebudou v
  časových intervalech
– v týdnu, kdy nebudou žáci prezenčně přítomni ve škole, bude probíhat distanční výuka jako dosud

TESTOVÁNÍ:
– bude probíhat 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek 1. hodinu ve třídě s třídním učitelem
– žáci 1. – 3. tříd se mohou testovat za přítomnosti a pomoci zákonného zástupce  zaměstnance
  školy v určené místnosti
INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO K TESTOVÁNÍ:
https://testovani.edu.cz/jak- na-to-ve-skole

TŘÍDY 2. STUPNĚ ZŠ:
– i nadále bude probíhat distanční výuka
– skupiny po 6 žácích mohou docházet do školy na individuální konzultace dle domluvy s pedagogy,
  třídními učiteli (bez testování)

ŠKOLNÍ JÍDELNA:

– je v provozu, žáci ZŠ na distanční výuce i děti z MŠ, které jsou doma, mohou vyzvedávat obědy do
   jídelních boxů od 11:00 do 14:00 hod, ostatní na prezenční výuce se stravují v jídelně dle
  časového rozpisu
– v případě nezájmu o obědy, RODIČE ODHLAŠUJÍ OBĚDY SAMI, INDIVIDUÁLNĚ

ŠKOLNÍ DRUŽINA:
– skupiny zůstávají neměnné, po třídách, odchody nebudou v časových intervalech
– ranní družina nebude v provozu vzhledem k zachování neměnnosti skupin

DĚTI MŠ A ŽÁCI ZŠ, JEJICHŽ RODIČE JSOU ZAMĚSTNANCI IZS A VYBRANÝCH PROFESÍ
– škola bude poskytovat péči těmto dětem a žákům, prosím o informaci v případě zájmu (vybrané
  profese naleznete níže)

Milí rodiče, opatření MŠMT a MZ jsou poměrně obsáhlá a některé procesy je třeba ještě přizpůsobit podmínkám školy. Některé informace budu tedy ještě upřesněny a aktualizovány do konce týdne.
Děkujeme za pochopení.

Vedení školy

§ Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
 

– zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
– pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní
družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
– pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
– zaměstnanci bezpečnostních sborů,
– příslušníci ozbrojených sil,
 – zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
– zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele. 

 
 

Aktuality

Organizace provozu školy od 12. 4. 2021

8. 4. 2021 – Aktuality Základní školy

Vážení rodiče, zde naleznete předběžné informace týkající se návratu žáků 1. stupně ZŠ a dětí předškolních tříd MŠ do školy od 12. 4. 2021. PŘEDŠKOLNÍ TŘÍDY MŠ: – prezenční vzdělávání...

Zobrazit více »

Virtuální prohlídka ZŠ a MŠ Praha – Slivenec

19. 3. 2021 – Aktuality Základní školy

Milí rodiče, protože v letošním školním roce z důvodu uzavření škol není možné uskutečnit den otevřených dveří, přijměte tedy alespoň pozvání k virtuální prohlídce některých prostor slivenecké základní školy i...

Zobrazit více »

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

6. 3. 2021 – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

Termín zápisu: 3. 4. 2021 – 18. 4. 2021 Vážení rodiče, zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022, vzhledem k nejasnému vývoji ohledně přítomnosti žáků ve škole, proběhne distančním...

Zobrazit více »

Kontakt na školu během podzimních prázdnin

26. 10. 2020 – Aktuality Základní školy

V případě,  že budete potřebovat kontaktovat školu během podzimních prázdnin, volejte na tel. číslo 734 319 631

Pravidla soutěže o nejlepší halloweenskou dýni

23. 10. 2020 – Aktuality Základní školy

1. Žákovský parlament vyhlašuje soutěž o nejlepší halloweenskou dýni žáků ZŠ a MŠ Praha – Slivenec. 2. Soutěžních fotografie je třeba zaslat do neděle 1. listopadu 2020 (včetně). 3. Hlasování...

Zobrazit více »

Ocenění společnosti Scio