Na úterý 17. dubna jsme naplánovali výlet na Petřín, ale vzhledem k tomu, že den předtím vytrvale pršelo, měli jsme velké obavy z jeho uskutečnění. Posilněni školní svačinou jsme vyrazili na MHD, které nás dovezlo až na zastávku Újezd, kde naše túra začala. Proč túra? Jelikož lanovka není ještě v provozu, museli jsme šlapat po svých, avšak nás to vůbec neodradilo. Po cestě na vrchol jsme poznávali kvetoucí jarní rostliny, obdivovali jsme sochy významných osobností a kochali se výhledem na celou Prahu. Po zdatném výkonu nám zlepšilo náladu překvapení – Zrcadlové bludiště. Bylo to neplánované, avšak velice příjemné. Pak už jsme se posilnili a hurá zpátky dolů na zmrzku. Zakoupení zmrzliny bylo zařazeno z důvodu týdenního plánu  ZEMĚ – Itálie. Do školky jsme se vraceli se zmrzlinovým úsměvem.