Podmínky konání zájmových aktivit od 11. 5. 2020

12. 5. 2020 – Martin Šandor – Aktuality Základní školy

Oznamujeme Vám, že od 11. 5. 2020 opět zpřístupňujeme nájemcům školy velkou i malou tělocvičnu za účelem sportovních aktivit.

V případě, že projevíte o pronájem zájem, zavazujete se do odvolání dodržovat následující:

Všechny přítomné osoby musí používat roušku ve všech společných prostorách při příchodu a odchodu do tělocvičny (roušky nemusíte používat pouze při sportovní aktivitě přímo v prostoru tělocvičny, lektor kroužku je povinen roušku používat i v tělocvičně).
Všechny přítomné osoby mají povinnost dodržovat rozestupy minimálně 2 metry.
Všechny přítomné osoby mají zákaz používat zázemí s výjimkou toalet, do tělocvičny musí všichni přijít již oblečeni ve cvičebním, všichni se pouze přezují do čisté sportovní obuvi, nesmí být využívány šatny ani sprchy.
Všechny přítomné osoby mají povinnost po použití toalet dodržovat zvýšenou hygienu, tj. používat mýdlo a dezinfekci na ruce.
Doprovázejícím osobám je vstup do budov školy zakázán, vstupují pouze děti, které si u vchodu do školy přebírá lektor.
Nájemci se zavazují, že po skončení pronájmu vydezinfikují sportovní pomůcky a náčiní a více frekventované povrchy, tj. kliky a vypínače dezinfekčním prostředkem
K výše uvedenému přidáno v platnost od 25. 5. 2020

Kroužky probíhající v historické budově školy mohou začínat nejdříve v 16,15 hodin po skončení družiny.
V případě, že se čas sportovních aktivit, které se konaly původně před 16 hodinou, přesouvá dle dohody nájemce se školou na jiný čas, je nájemce povinen upozornit písemně rodiče na tuto skutečnost.
Kroužky konané ve velké tělocvičně mohou probíhat již před skončením družiny za těchto podmínek: děti ze družiny vyzvedává zákonný zástupce a předává lektorovi kroužku u vchodu do velké tělocvičny , do družiny se po vyzvednutí děti ještě tentýž den nevracejí.
 
NOVÝ DOHODNUTÝ DEN A ČAS PRONÁJMU S NÁJEMCEM od 25. 5. 2020:
den a čas bude dohodnut s každým nájemcem individuálně

Mgr. Petra Chlumská, ředitelka školy

Aktuality

Nové logo školy – hlasování

29. 1. 2024 – Aktuality Základní školy

Milí rodiče, žáci, kolegyně, kolegové, přátelé slivenecké školy, ráda bych Vám všem sdělila jedno skvělé překvapení! Do školy přichází nová školní kolekce oblečení a Vy můžete rozhodnout o její podobě!...

Zobrazit více »

Vzhledem k nezájmu nebude školní družina v době pololetních a jarních prázdnin v provozu.

29. 1. 2024 – Aktuality Školní družiny

Vzhledem k nezájmu nebude školní družina v době pololetních a jarních prázdnin v provozu.

Do školy jako do pohádky – adaptační kurz pro předškoláky

23. 1. 2024 – Aktuality Základní školy

Také v letošním školním roce naše škola organizuje pro děti z mateřských školek, nastupující ve školním roce 2024/2025 do prvních tříd, kurz pro předškoláky. Cílem kurzu je, na základě vzdělávacích...

Zobrazit více »

Den otevřených dveří 2024

19. 1. 2024 – Aktuality Základní školy

Virtuální prohlídka školy

Ocenění společnosti Scio