Podmínky konání zájmových aktivit v učebnách od 25.5.2020

22. 5. 2020 – Martin Šandor – Aktuality Základní školy

Oznamujeme Vám, že od 25. 5. 2020 opět zpřístupňujeme nájemcům učebny školy za účelem konání kroužků pro děti.

V případě, že projevíte o pronájem zájem, zavazujete se do odvolání dodržovat následující:

Všechny přítomné osoby musí používat roušku ve všech společných prostorách při příchodu a odchodu do učebny (roušky nemusíte používat pouze v učebně).
Všechny přítomné osoby mají povinnost dodržovat rozestupy minimálně 2 metry.
Všechny přítomné osoby mají zákaz používat zázemí školy s výjimkou toalet, do učebny musí všichni přijít již oblečeni na kroužek, všichni se pouze přezují do čisté obuvi. Nesmí být využívány šatny, proto svrchní oblečení děti odkládají až v učebně. Boty si děti přezouvají až před učebnou a ponechají je před učebnou po dobu trvání kroužku.
Všechny přítomné osoby mají povinnost po použití toalet dodržovat zvýšenou hygienu, tj. používat mýdlo a dezinfekci na ruce.
Doprovázejícím osobám je vstup do budov školy zakázán, vstupují pouze děti, které si u vchodu do školy přebírá lektor.
Nájemci byli upozorněni, že kroužek bude probíhat v učebně, která již byla ten den používána jinou skupinou dětí a souhlasí s tím, že učebnu si před příchodem dětí na kroužek sami vydezinfikují připraveným dezinfekčním přípravkem, který bude v učebně připraven
Nájemci se zavazují, že po skončení pronájmu vydezinfikují používané školní učební pomůcky a více frekventované povrchy, tj. kliky a vypínače dezinfekčním prostředkem
Kroužky, které probíhaly v historické budově školy, budou přesunuty do jiné části školy. Kroužky, které probíhaly v jiné části školy, budou ponechány v učebně, ve které probíhaly dosud, pokud nedojde k dodatečné domluvě o změně učebny (viz spodní strana dokumentu).
V případě, že se čas kroužků, které se konaly původně před 16 hodinou, přesouvá dle dohody nájemce se školou na jiný čas, je nájemce povinen upozornit písemně rodiče na tuto skutečnost.
Kroužky, které budou i nadále před skončením družiny, tj. před 16 hodinou, mohou probíhat pouze za těchto podmínek: děti ze družiny vyzvedává zákonný zástupce a předává lektorovi kroužku u vchodu do školy, do družiny se po vyzvednutí děti ještě tentýž den nevracejí.

NOVÝ DOHODNUTÝ DEN, ČAS A PROSTOR PRONÁJMU S NÁJEMCEM od 25. 5. 2020:
den a čas bude dohodnut s každým nájemcem individuálně

Mgr. Petra Chlumská, ředitelka školy

Aktuality

Organizace provozu školy od 12. 4. 2021

8. 4. 2021 – Aktuality Základní školy

Vážení rodiče, zde naleznete předběžné informace týkající se návratu žáků 1. stupně ZŠ a dětí předškolních tříd MŠ do školy od 12. 4. 2021. PŘEDŠKOLNÍ TŘÍDY MŠ: – prezenční vzdělávání...

Zobrazit více »

Virtuální prohlídka ZŠ a MŠ Praha – Slivenec

19. 3. 2021 – Aktuality Základní školy

Milí rodiče, protože v letošním školním roce z důvodu uzavření škol není možné uskutečnit den otevřených dveří, přijměte tedy alespoň pozvání k virtuální prohlídce některých prostor slivenecké základní školy i...

Zobrazit více »

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

6. 3. 2021 – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

Termín zápisu: 3. 4. 2021 – 18. 4. 2021 Vážení rodiče, zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022, vzhledem k nejasnému vývoji ohledně přítomnosti žáků ve škole, proběhne distančním...

Zobrazit více »

Kontakt na školu během podzimních prázdnin

26. 10. 2020 – Aktuality Základní školy

V případě,  že budete potřebovat kontaktovat školu během podzimních prázdnin, volejte na tel. číslo 734 319 631

Pravidla soutěže o nejlepší halloweenskou dýni

23. 10. 2020 – Aktuality Základní školy

1. Žákovský parlament vyhlašuje soutěž o nejlepší halloweenskou dýni žáků ZŠ a MŠ Praha – Slivenec. 2. Soutěžních fotografie je třeba zaslat do neděle 1. listopadu 2020 (včetně). 3. Hlasování...

Zobrazit více »

Ocenění společnosti Scio