Podmínky konání zájmových aktivit v učebnách od 25.5.2020

22. 5. 2020 – Martin Šandor – Aktuality Základní školy

Oznamujeme Vám, že od 25. 5. 2020 opět zpřístupňujeme nájemcům učebny školy za účelem konání kroužků pro děti.

V případě, že projevíte o pronájem zájem, zavazujete se do odvolání dodržovat následující:

Všechny přítomné osoby musí používat roušku ve všech společných prostorách při příchodu a odchodu do učebny (roušky nemusíte používat pouze v učebně).
Všechny přítomné osoby mají povinnost dodržovat rozestupy minimálně 2 metry.
Všechny přítomné osoby mají zákaz používat zázemí školy s výjimkou toalet, do učebny musí všichni přijít již oblečeni na kroužek, všichni se pouze přezují do čisté obuvi. Nesmí být využívány šatny, proto svrchní oblečení děti odkládají až v učebně. Boty si děti přezouvají až před učebnou a ponechají je před učebnou po dobu trvání kroužku.
Všechny přítomné osoby mají povinnost po použití toalet dodržovat zvýšenou hygienu, tj. používat mýdlo a dezinfekci na ruce.
Doprovázejícím osobám je vstup do budov školy zakázán, vstupují pouze děti, které si u vchodu do školy přebírá lektor.
Nájemci byli upozorněni, že kroužek bude probíhat v učebně, která již byla ten den používána jinou skupinou dětí a souhlasí s tím, že učebnu si před příchodem dětí na kroužek sami vydezinfikují připraveným dezinfekčním přípravkem, který bude v učebně připraven
Nájemci se zavazují, že po skončení pronájmu vydezinfikují používané školní učební pomůcky a více frekventované povrchy, tj. kliky a vypínače dezinfekčním prostředkem
Kroužky, které probíhaly v historické budově školy, budou přesunuty do jiné části školy. Kroužky, které probíhaly v jiné části školy, budou ponechány v učebně, ve které probíhaly dosud, pokud nedojde k dodatečné domluvě o změně učebny (viz spodní strana dokumentu).
V případě, že se čas kroužků, které se konaly původně před 16 hodinou, přesouvá dle dohody nájemce se školou na jiný čas, je nájemce povinen upozornit písemně rodiče na tuto skutečnost.
Kroužky, které budou i nadále před skončením družiny, tj. před 16 hodinou, mohou probíhat pouze za těchto podmínek: děti ze družiny vyzvedává zákonný zástupce a předává lektorovi kroužku u vchodu do školy, do družiny se po vyzvednutí děti ještě tentýž den nevracejí.

NOVÝ DOHODNUTÝ DEN, ČAS A PROSTOR PRONÁJMU S NÁJEMCEM od 25. 5. 2020:
den a čas bude dohodnut s každým nájemcem individuálně

Mgr. Petra Chlumská, ředitelka školy

Aktuality

Nové logo školy – hlasování

29. 1. 2024 – Aktuality Základní školy

Milí rodiče, žáci, kolegyně, kolegové, přátelé slivenecké školy, ráda bych Vám všem sdělila jedno skvělé překvapení! Do školy přichází nová školní kolekce oblečení a Vy můžete rozhodnout o její podobě!...

Zobrazit více »

Vzhledem k nezájmu nebude školní družina v době pololetních a jarních prázdnin v provozu.

29. 1. 2024 – Aktuality Školní družiny

Vzhledem k nezájmu nebude školní družina v době pololetních a jarních prázdnin v provozu.

Do školy jako do pohádky – adaptační kurz pro předškoláky

23. 1. 2024 – Aktuality Základní školy

Také v letošním školním roce naše škola organizuje pro děti z mateřských školek, nastupující ve školním roce 2024/2025 do prvních tříd, kurz pro předškoláky. Cílem kurzu je, na základě vzdělávacích...

Zobrazit více »

Den otevřených dveří 2024

19. 1. 2024 – Aktuality Základní školy

Virtuální prohlídka školy

Ocenění společnosti Scio