Pokusohraní

4. 6. 2018 – Martin Šandor – Aktivity Školní družiny

V úterý 10. dubna jsme připravili již tradiční Pokusohraní, kde si děti mohly vyzkoušet různé jednoduché fyzikální a chemické pokusy. Statická elektřina, magnetické pole, chemická neutralizace, povrchové napětí kapalin, chromatografie, 3. Newtonův zákon akce a reakce ……. to jsou pojmy, se kterými se děti většinou setkávají až ve vyšších ročnících. Během  Pokusohraní si je mohly přiblížit formou jednoduchých zábavných pokusů.