Prohlídka archeologického naleziště

23. 2. 2023 – Martin Šandor – Aktivity Školní družiny

Ve spolupráci s třídními učitelkami se byly děti z oddělení Koťat a Draků v pondělí 20. února podívat na pole za naší mateřskou školou na budoucí staveniště, na kterém má vyrůst nová kontejnerová

ást školy. Měly zde domluvenou prohlídku na místě záchranného archeologického průzkumu, který tu již nějakou dobu prováděli pracovníci Archeologického ústavu. Mohly se tak blíže seznámit s prací archeologů na vykopávkách. Pro některé děti bylo třeba překvapením, že to není „jen o hrabání se v zemi a hledání starých věcí, které se pak dají do muzea“, ale že vše má svá pravidla, vše se musí pe

livě zakreslit a zadokumentovat, nálezy následně zakonzervovat ………

Děti také měly možnost prohlédnout si dosavadní zdejší nálezy. Archeologové je přiřadili do doby cca 8. – 4. století před naším letopo

tem, do období pozdní doby bronzové/ starší doby železné. Konkrétněji do období kultury štítarské. Byly tedy datovány přibližně do stejného období, jako nálezy z archeologického průzkumu, který o kousek vedle probíhal v lednu roku 2012 před stavbou naší mateřské školy a tělocvi

ny.

Paní archeoložka byla odvážná a dovolila dětem, aby si jednotlivé nálezy vzaly do rukou. Děti si tak mohly podržet v ruce naši historii až 3 (možná i 4) tisíce let starou! Ale máme samé prima děti, a tak i tentokrát vše dopadlo samozřejmě dobře a zdejší nálezy byly zachovány i pro další generace.

Kromě odvahy měla paní archeoložka i velkou trpělivost. Stále znovu a znovu totiž trpělivě odpovídala na stejnou otázku: „A našli se tu nějaké kosti dinosaurů?“. Štěpán Rak by byl jistě potěšen, že jeho krásný pořad o dinosaurech zanechal v dětech tak hlubokou stopu, že teď hledají dinosaury všude. Miliony nebo sta až tisíce let před naším letopo

tem zatím pro některé děti nehrají tak velkou roli – obojí bylo zkrátka hodně, hodně dávno. Zas si jistě všechny udělají jasno i v časové ose historie.

 

Aktuality

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. 9. 2023 – Aktuality Školní družiny

Kdy?  V pondělí 4.9. od 7:30 do 11 hodin. Kde? : Ve školní jídelně. Jak? : Odevzdáním řádně vyplněného zápisního lístku a formuláře o zdravotních či jiných problémech dítěte.   Kde...

Zobrazit více »

Rozdělení žáků do 1. tříd 2023/2024

30. 5. 2023 – Aktuality Základní školy

Rozdělení žáků do 1. tříd 2023-2024

Ocenění společnosti Scio