Rozehraná SeneCura

9. 6. 2023 – Martin Šandor – Aktivity Školní družiny

Během školního roku se v rámci možností účastnily naše děti z oddělení Koťat a Dráčat pravidelných společných setkání s klienty domova SeneCura. Při těchto setkáních všichni společně vyráběli různé tematické dekorace, které pak sloužily jako dárky pro zúčastněné klienty nebo jako výzdoba domova. Děti se svého úkolu vždy zhostily s velkou zodpovědností a byly úžasnými společníky. Bylo nádherné sledovat, jak si některé babičky a dědečkové setkání s dětmi radostně užívají, jak během společných činností na tvářích klientů postupně září víc a víc úsměvů i jak zodpovědně a poctivě děti ke svému úkolu přistupovaly.

Malou „odměnou“ pak bylo ve středu 7. června poslední společné setkání. Tentokrát nebylo na programu žádné vyrábění, ale všichni společně si užívali krásného programu muzikoterapie s paní Lucií Evou Doušovou. Ale ani při tomto krásném programu děti nezapomněly na své poslání a pomáhaly do muzikoterapie zapojovat všechny přítomné klienty. A opět jim to šlo skvěle a na mnoha tvářích klientů vyloudily široké úsměvy.

Všem dětem, které se těchto společných programů během školního roku účastnily patří velké poděkování.

 

Aktuality

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. 9. 2023 – Aktuality Školní družiny

Kdy?  V pondělí 4.9. od 7:30 do 11 hodin. Kde? : Ve školní jídelně. Jak? : Odevzdáním řádně vyplněného zápisního lístku a formuláře o zdravotních či jiných problémech dítěte.   Kde...

Zobrazit více »

Rozdělení žáků do 1. tříd 2023/2024

30. 5. 2023 – Aktuality Základní školy

Rozdělení žáků do 1. tříd 2023-2024

Ocenění společnosti Scio