Tajemný systém Edupage

17. 10. 2018 – Martin Šandor – Aktuality Základní školy

Jako mnohé jiné školy i ta naše se snaží držet tempo s nezadržitelným pokrokem v oblasti informačních a komunikačních technologií. Rozhodli jsme se proto, že zavedeme (pro snadnější informovanost a komunikaci s rodiči a žáky) školní elektronický systém – Edupage.

Tuto velkou změnu bychom však chtěli uskutečnit řádně připraveni. Proto systém nejdříve testujeme, abychom při ostrém spuštění věděli, že mu rozumíme a umíme s ním pracovat.

Prozatím jsme tedy zvolili pilotní režim. Pro Vás rodiče to znamená, že systém by měly využívat pouze pilotní třídy – tedy 2.A, 5.A a 5.B. Rodiče ostatních žáků jsou sice schopni se do Edupage přihlásit a to tak, že si nechají systémem vygenerovat heslo, nicméně toto přihlášení je bezpředmětné, protože nezajišťuje žádné informace o studiu Vašich dětí, jako je prospěch, probírané učivo, domácí úkoly apod.

Veškeré potřebné informace pro nepilotní třídy naleznete na webové stránce školy www.skolaslivenec.cz v sekci „Stránky tříd“, která je přístupná bez nutnosti přihlášení.

Testování bude probíhat celý letošní školní rok 2018/2019. Pokud bude vše v pořádku, můžete se v příštím školním roce těšit, že systém zpřístupníme všem žákům a rodičům naší školy.

Pokud byste měli jakoukoli otázku, či připomínku, můžete kontaktovat paní učitelku, která má systém Edupage na starosti: Veronika Nespěšná, vnespesna@zsslivenec.cz.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

 

Vedení školy