Tonda Obal ke Dni Ekoškol

20. 11. 2019 – Martin Šandor – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

V listopadových dnech jsme měli možnost k příležitosti Dne Ekoškol zhlédnout program „Tonda Obal na cestách“, jehož cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů.

Žáci se během jedné vyučovací hodiny učili třídit odpady a dozvěděli se o jejich dalším využití. Děti nižších ročníků se naučily rozeznávat základní druhy odpadu, ujasnily si, co patří do barevných popelnic, které jsou běžně na ulicích, seznámily se s několika recyklovanými výrobky, sběrným dvorem, skládkou a spalovnou.

Děti vyšších ročníků se ještě navíc dozvěděly o systému nakládání s komunálním odpadem v ČR.

V. Nespěšná

 

 

 

Aktuality

Vánoční dílny

25. 11. 2019 – Aktuality Základní školy

12. 2019  13.30 – 15.30

Sběr papíru 27/11 – 29/11 od 7:00 – 7:45

12. 11. 2019 – Aktuality Základní školy

Sběr papíru 27/11 – 29/11 od 7:00 – 7:45

Stávka

4. 11. 2019 – Aktivity jednotlivých tříd ZŠAktuality Základní školy

Vážení rodiče, většina pedagogických zaměstnanců naší školy se rozhodla zapojit do jednodenní stávky vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství. Z tohoto důvodu se dne 6. 11. nebude konat výuka v základní...

Zobrazit více »

2. charitativní dětský bazárek

4. 11. 2019 – Aktuality Základní školy

2. charitativní dětský bazárek

Ocenění společnosti Scio