Toulky Prahou

17. 6. 2022 – Martin Šandor – Aktivity Školní družiny

Ve středu 15. června se děti z oddělení Koťat vypravily na další Toulky Prahou. A protože program měly nabitý, vyrazily společně i s paní učitelkou již dopoledne.

Prvním zastavením byla Staroměstská mostecká věž, o které se děti dozvěděly spousty zajímavých informací. Ještě před výstupem na věž se děti snažily uvidět na ní pět stejných reliéfů ledňáčka ve věníku. Podle pověsti se to prý povede jen hodnému dítěti. 😊 Ve věži si pak prohlédly malou expozici připomínající syna císaře a krále Karla IV., tedy krále Václava IV. a symbol ledňáčka ve věníku (točenici). Když si děti místnost prohlédly, rozsadily se po skupinkách, které si domluvily již ráno a dostaly první z mnoha úkolů a otázek. Celý den se pak snažily získat co nejvíce bodů. Zde měly např. složit puzzle a pojmenovat, co na něm je. A co tam mohlo být jiného než Staroměstská mostecká věž. Potom společně vystoupaly až na ochoz věže, ze kterého byl krásný výhled po okolí. Cestou zpět si samozřejmě ještě prohlédly tajemnou sochu věžníka, která se nachází těsně před výstupem na ochoz.

Po sestupu z věže čekal již na děti u křižovnického kostela sv. Františka otec Tomáš Gregůrek. Ten krátce povyprávěl něco k historii kostela i Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Potom si děti mohly celý kostel důkladně prohlédnout a otec Tomáš jim zodpověděl nejednu zvídavou otázku. 😃Samozřejmě, že slivenecké děti neopomněl upozornit na použití sliveneckého červeného mramoru ve výzdobě kostela.😄 Děti si také mohly v kapli prohlédnout relikviář se zubem sv. Anežky České – zakladatelky Křižovníků. Na závěr prohlídky kostela měly děti jedinečnou možnost si z blízka prohlédnout druhé nejstarší varhany v Praze. A dvě z nich, které hrají na klavír, na ně dokonce mohly zkusit zahrát. To se ale ukázalo jako velmi složité, protože zdejší varhany mají obráceně barevné klávesy. Kde je obvykle bílá, je zde černá a naopak. A pro netrénovaného hráče je tak velmi obtížné na takovéto klaviatuře hrát. Přesto se to malé klavíristce přeci jen nakonec povedlo!😃👍👏 Otec Tomáš děti provedl částí křižovnického kláštera na klášterní zahradu. Ta není nijak velká, ale má nádherný výhled na Vltavu a Pražský hrad. Na zahradě si děti nejprve trochu odpočinuly a doplnily síly dobrými svačinami od svých maminek. Potom je čekala další řada soutěžních otázek, které se týkaly všeho možného, co ten den děti již viděly nebo slyšely. Na závěr opět skládaly puzzle. Po nějaké době celou skupinu otec Tomáš na zahradě opět vyzvedl, představil ještě konventní kapli a provedl klášterem opět ven do ruchu velkoměsta.

Další zastávkou bylo krásné dětské hřiště na Slovanském ostrově, kde se děti mohly chvíli vyřádit. Po důkladném prozkoumání a otestování všech herních prvků pak pokračovaly do přístaviště Pražské paroplavební společnosti na Rašínově nábřeží, kde měly objednanou vyhlídkovou plavbu na lodi Andante. Cestou si kromě krásných výhledů také vychutnaly osvěžující zmrzlinu. Po vylodění se pak již vypravily zpět do Slivence.

 

Aktuality

Rozdělení žáků do 1. tříd 2023/2024

30. 5. 2023 – Aktuality Základní školy

Rozdělení žáků do 1. tříd 2023-2024

Sběr papíru 7. – 9. 6. 2023

30. 5. 2023 – Aktuality Základní školy

Příští týden bude opět sběr papíru, probíhat bude od středy 7.6.2023 do pátku 9.6.2023 od 7.00 – 7.45.

Výsledky přijímacího řízení mateřské školy na školní rok 2023/2024

25. 5. 2023 – Aktuality Základní školy

Výsledky přijímacího řízení do MŠ na šk. rok 2023-2024

Výsledky zápisu do 1. tříd na školní rok 2023-2024

27. 4. 2023 – Aktuality Základní školy

Výsledky zápisu do 1. tříd na školní rok 2023-2024

Ocenění společnosti Scio