Únor u Krokodýlů

19. 3. 2019 – Alexandra Winterová – Aktivity jednotlivých tříd MŠAktivity jednotlivých tříd MŠ 2013/2017,

Celým únorem nás v Krokodýlech provázelo téma „České lidové písničky a říkadla“. Lidový folklór patří k jedné z mnoha českých tradic, proto jsme se rozhodli věnovat mu větší pozornost.
V Krokodýlech jsme si také ale užívali tradice, které jsou spjaté s chodem naší školky. Z kraje měsíce (4. 2.) mezi ně patřil oblíbený karneval, při kterém jsme si užili zábavné úkoly, hry, tanec a společné veselí ve třídě i v tělocvičně. Druhý den poté (5. 2.) začal adaptační kurz pro předškoláky „Do školy jako do pohádky“, který organizuje ZŠ pro děti nastupující ve školním roce 2019/2020 do prvních tříd. Cílem kurzu je podpořit rozvoj školní zralosti pomocí vzdělávacích a pohybových aktivit. Pro děti je také neméně důležité seznámení se s prostředím školy a s pedagogy ZŠ. Tradičně také i v druhém pololetí pokračujeme s výukou angličtiny s rodilou mluvčí Allison. V únoru (8. 2.) nás také čekala již tradiční, poučná a zábavná „Plyšáková nemocnice“. Při programu se zkušenou zdravotnicí si děti hravou formou zopakovaly, jakým způsobem mohou chránit zdraví své nebo svých blízkých. V únoru nechybělo ani divadelní představení, tentokrát s názvem „Za kůzlátky do pohádky“.
Poslední den v měsíci jsme šli potěšit klienty do Domova seniorů. Zazpívali jsme písničky a přednesli básničky v karnevalových kostýmech v rámci masopustního průvodu. Děti zažily pocit, jaké to je, mít radost z toho, že dělám radost druhým. V Domově seniorů jsme se setkali s velice vřelým přijetím, došlo dokonce i na slzy dojetí. Možná jsme tímto dobrým skutkem započali novou tradici.

Aktuality

Setkání rodičů a budoucích prvňáčků

10. 6. 2020 – Aktuality Základní školy

V pondělí 22. 6. v 15 hodin si Vás dovolujeme pozvat do AULY naší školy na organizační schůzku pro rodiče a zábavné odpoledne pro malé školáčky. Rodiče podepíší dokument o přijetí, obdrží...

Zobrazit více »

Přijímací zkoušky – ZUŠ Na Popelce – pobočka Slivenec

25. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

(Doporučujeme přečíst: http://www.zusnapopelce.cz/cs/ informace-slivenec-ho ) Bez předchozího vyplnění online přihlášky není možné se přijímací zkoušky zúčastnit. Elektronickou přihlášku (prosíme i s háčky a čárkami nad písmeny) pro všechny obory vyplňte zde:  http://www.zusnapopelce.cz/cs/ prihlaska  nejpozději...

Zobrazit více »

Podmínky konání zájmových aktivit v učebnách od 25.5.2020

22. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

Oznamujeme Vám, že od 25. 5. 2020 opět zpřístupňujeme nájemcům učebny školy za účelem konání kroužků pro děti. V případě, že projevíte o pronájem zájem, zavazujete se do odvolání dodržovat následující:...

Zobrazit více »

Podmínky konání zájmových aktivit od 11. 5. 2020

12. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

Oznamujeme Vám, že od 11. 5. 2020 opět zpřístupňujeme nájemcům školy velkou i malou tělocvičnu za účelem sportovních aktivit. V případě, že projevíte o pronájem zájem, zavazujete se do odvolání dodržovat...

Zobrazit více »

Podmínky ochrany zdraví a provozu ZŠ a MŠ v období školního roku 2019/2020

3. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

ZŠ – podmínky ochrany zdraví a provozu pro období šk. roku 2019-2020 MŠ – podmínky ochrany zdraví a provozu pro období šk. roku 2019-2020 Čestné prohlášení

Ocenění společnosti Scio