Upozornění pro vstup do areálu hřiště

1. 6. 2018 – Martin Šandor – Aktuality Základní školy

Milí žáci, vážení rodiče,

areál školy (zahrada) je pro Vás otevřen i v odpoledních hodinách v souvislosti s filosofií komunitní školy. Nicméně je důležité dodržovat jistá pravidla:

  • nevstupovat po schodech na pavlače MŠ ani na terasy školy a už vůbec ne se přes ně dostávat do atria školy
  • nekrmit kozy (to mohou pouze osoby určené k tomu paní učitelkou Brožovou)
  • na herních prvcích dětského hřiště i na lanovém centru se pohybovat s opatrností a v souladu s provozním řádem
  • nevstupovat na zahradu MŠ
  • zralé ovoce si můžete trhat, ale nelézt po stromech, hrozí nebezpečí pádu (obzvlášť třešeň má dřevo křehké a větve se lámou!)
  • neničit! (vybavení ani rostliny)
  • nevstupovat do areálu v době, kdy ho využívá škola, školní družina
  • nevodit do areálu psy

                                                                                                                                                             vedení školy