Veřejné zakázky

Milí rodiče,
protože v letošním školním roce z důvodu uzavření škol není možné uskutečnit den otevřených dveří, přijměte tedy alespoň pozvání k virtuální prohlídce některých prostor slivenecké základní školy i mateřské školky. 

Můžete se podívat do odborné přírodovědné učebny, sloužící k výuce předmětů člověk a jeho svět na 1. stupni, přírodopis, chemie na 2. stupni. Navštivte také odbornou jazykovou učebnu pro výuku cizích jazyků. 
Výuka může probíhat i ve venkovních prostorách, a to v zelené učebně nacházející se v atriu mezi budovami pavilonů A a B.  Na atrium navazuje terasa i prostorná aula, ve které se pořádají společenské akce, besídky, koncerty. Žáci velmi rádi, v teplejším počasí, obsadí nejen k výuce i altánky na krásné školní zahradě. Najdete tu také sportovní hřiště, dětské hřiště a lanové centrum.  Ve virtuální prohlídce bohužel nenajdete historickou budovu školy, kde sídlí třídy 1. stupně a školní družina, protože v ní probíhají opravy a nová výmalba. Bude přidána později.  Na budovu základní školy navazuje prostorná zahrada a budova mateřské školky, která má čtyři školkové třídy. Již druhým rokem je v provozu také odloučené pracoviště MŠ Frančíkova s dvěma třídami, které mohou navštěvovat nejmladší školkové děti a děti netříleté. 

Vyučování začíná v 8:00 hodin ráno. Během dopoledne máme dvě delší přestávky  v délce 15 a 20 minut, jedna je „svačinová“ a druhá „větrací“, všechny děti jdou ven na čerstvý vzduch, proběhnout se, odpočinout si.  Už od 1. třídy mají žáci anglický jazyk, na 2. stupni začínáme s výukou německého jazyka. Jsme pilotní školou pro výuku předmětu taneční a pohybová výchova, která je vyučována na 1. stupni. Většinu předmětů vyučujeme podle učebnic od nakladatelství Fraus, anglický jazyk v 1. a 2. třídě podle učebnic Happy House od Oxford Univerzity Press. Od 1. do 3. třídy vyučujeme matematiku Hejného, ve 4. a 5. řídě postupně přecházíme na výuku „běžné“ matematiky. Na 1. stupni má obvykle jedna třídní učitelka žáky od 1. do 3., třídy a do 4. a 5. třídy mají děti jinou třídní paní učitelku.  Pro školní rok 2021/2022 budeme otevírat dvě první třídy. Školní družina má sedm oddělení, jsou přijímáni žáci 1. – 3. (4.) tříd, dle kapacity družiny. 

Dbáme na to, aby se děti , pedagogové i ostatní zaměstnanci ve škole cítili bezpečně a příjemně, uplatňujeme individuální přístup. Ve škole působí školní speciální pedagog, výchovná poradkyně i školní preventista Od 2. třídy děti volí své zástupce do žákovského parlamentu, který se může spolupodílet na změnách a řešení problémů ve škole. 

Na webových stránkách školy naleznete velký výběr odpoledních aktivit – kroužků pro děti. Na kroužky mohou děti odcházet po vyučování, z družiny odcházet samy na základě písemné informace od rodičů nebo je vyzvedává lektor kroužku. Při naší škole také působí odloučené pracoviště ZUŠ Popelka. 

Jsme škola komunitní, spolupracujeme s místním Domem seniorů SeneCura, účastníme se svými výrobky a vystoupeními vánočních a velikonočních jarmarků, úklidem okolí školy a obce podílíme se na akci  „Ukliďme Slivenec a Holyni“, spolupracujeme v rámci čtenářské gramotnosti s místní sliveneckou knihovnou, naši nadaní žáčci vystupují při vítání nových sliveneckých občánků, ve spolupráci s Unií rodičů pořádáme každoroční zahradní slavnost a další zajímavé akce. 

V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte vedení školy nebo vedoucí učitelku mateřské školky. 

Mgr. P. Chlumská, ředitelka školy

Virtuální prohlídka školy

Další informace v rubrice Veřejné zakázky

Aktuality

Organizace provozu školy od 12. 4. 2021

8. 4. 2021 – Aktuality Základní školy

Vážení rodiče, zde naleznete předběžné informace týkající se návratu žáků 1. stupně ZŠ a dětí předškolních tříd MŠ do školy od 12. 4. 2021. PŘEDŠKOLNÍ TŘÍDY MŠ: – prezenční vzdělávání...

Zobrazit více »

Virtuální prohlídka ZŠ a MŠ Praha – Slivenec

19. 3. 2021 – Aktuality Základní školy

Milí rodiče, protože v letošním školním roce z důvodu uzavření škol není možné uskutečnit den otevřených dveří, přijměte tedy alespoň pozvání k virtuální prohlídce některých prostor slivenecké základní školy i...

Zobrazit více »

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

6. 3. 2021 – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

Termín zápisu: 3. 4. 2021 – 18. 4. 2021 Vážení rodiče, zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022, vzhledem k nejasnému vývoji ohledně přítomnosti žáků ve škole, proběhne distančním...

Zobrazit více »

Kontakt na školu během podzimních prázdnin

26. 10. 2020 – Aktuality Základní školy

V případě,  že budete potřebovat kontaktovat školu během podzimních prázdnin, volejte na tel. číslo 734 319 631

Pravidla soutěže o nejlepší halloweenskou dýni

23. 10. 2020 – Aktuality Základní školy

1. Žákovský parlament vyhlašuje soutěž o nejlepší halloweenskou dýni žáků ZŠ a MŠ Praha – Slivenec. 2. Soutěžních fotografie je třeba zaslat do neděle 1. listopadu 2020 (včetně). 3. Hlasování...

Zobrazit více »

Ocenění společnosti Scio