Virtuální prohlídka školy

Milí rodiče,
protože v letošním školním roce z důvodu uzavření škol není možné uskutečnit den otevřených dveří, přijměte tedy alespoň pozvání k virtuální prohlídce některých prostor slivenecké základní školy i mateřské školky. 

Můžete se podívat do odborné přírodovědné učebny, sloužící k výuce předmětů člověk a jeho svět na 1. stupni, přírodopis, chemie na 2. stupni. Navštivte také odbornou jazykovou učebnu pro výuku cizích jazyků. 
Výuka může probíhat i ve venkovních prostorách, a to v zelené učebně nacházející se v atriu mezi budovami pavilonů A a B.  Na atrium navazuje terasa i prostorná aula, ve které se pořádají společenské akce, besídky, koncerty. Žáci velmi rádi, v teplejším počasí, obsadí nejen k výuce i altánky na krásné školní zahradě. Najdete tu také sportovní hřiště, dětské hřiště a lanové centrum.  Ve virtuální prohlídce bohužel nenajdete historickou budovu školy, kde sídlí třídy 1. stupně a školní družina, protože v ní probíhají opravy a nová výmalba. Bude přidána později.  Na budovu základní školy navazuje prostorná zahrada a budova mateřské školky, která má čtyři školkové třídy. Již druhým rokem je v provozu také odloučené pracoviště MŠ Frančíkova s dvěma třídami, které mohou navštěvovat nejmladší školkové děti a děti netříleté. 

Vyučování začíná v 8:00 hodin ráno. Během dopoledne máme dvě delší přestávky  v délce 15 a 20 minut, jedna je „svačinová“ a druhá „větrací“, všechny děti jdou ven na čerstvý vzduch, proběhnout se, odpočinout si.  Už od 1. třídy mají žáci anglický jazyk, na 2. stupni začínáme s výukou německého jazyka. Jsme pilotní školou pro výuku předmětu taneční a pohybová výchova, která je vyučována na 1. stupni. Většinu předmětů vyučujeme podle učebnic od nakladatelství Fraus, anglický jazyk v 1. a 2. třídě podle učebnic Happy House od Oxford Univerzity Press. Od 1. do 3. třídy vyučujeme matematiku Hejného, ve 4. a 5. řídě postupně přecházíme na výuku „běžné“ matematiky. Na 1. stupni má obvykle jedna třídní učitelka žáky od 1. do 3., třídy a do 4. a 5. třídy mají děti jinou třídní paní učitelku.  Pro školní rok 2021/2022 budeme otevírat dvě první třídy. Školní družina má sedm oddělení, jsou přijímáni žáci 1. – 3. (4.) tříd, dle kapacity družiny. 

Dbáme na to, aby se děti , pedagogové i ostatní zaměstnanci ve škole cítili bezpečně a příjemně, uplatňujeme individuální přístup. Ve škole působí školní speciální pedagog, výchovná poradkyně i školní preventista Od 2. třídy děti volí své zástupce do žákovského parlamentu, který se může spolupodílet na změnách a řešení problémů ve škole. 

Na webových stránkách školy naleznete velký výběr odpoledních aktivit – kroužků pro děti. Na kroužky mohou děti odcházet po vyučování, z družiny odcházet samy na základě písemné informace od rodičů nebo je vyzvedává lektor kroužku. Při naší škole také působí odloučené pracoviště ZUŠ Popelka. 

Jsme škola komunitní, spolupracujeme s místním Domem seniorů SeneCura, účastníme se svými výrobky a vystoupeními vánočních a velikonočních jarmarků, úklidem okolí školy a obce podílíme se na akci  „Ukliďme Slivenec a Holyni“, spolupracujeme v rámci čtenářské gramotnosti s místní sliveneckou knihovnou, naši nadaní žáčci vystupují při vítání nových sliveneckých občánků, ve spolupráci s Unií rodičů pořádáme každoroční zahradní slavnost a další zajímavé akce. 

V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte vedení školy nebo vedoucí učitelku mateřské školky. 

Mgr. P. Chlumská, ředitelka školy

Virtuální prohlídka školy

Další informace v rubrice Virtuální prohlídka školy

Aktuality

Nové logo školy – hlasování

29. 1. 2024 – Aktuality Základní školy

Milí rodiče, žáci, kolegyně, kolegové, přátelé slivenecké školy, ráda bych Vám všem sdělila jedno skvělé překvapení! Do školy přichází nová školní kolekce oblečení a Vy můžete rozhodnout o její podobě!...

Zobrazit více »

Vzhledem k nezájmu nebude školní družina v době pololetních a jarních prázdnin v provozu.

29. 1. 2024 – Aktuality Školní družiny

Vzhledem k nezájmu nebude školní družina v době pololetních a jarních prázdnin v provozu.

Do školy jako do pohádky – adaptační kurz pro předškoláky

23. 1. 2024 – Aktuality Základní školy

Také v letošním školním roce naše škola organizuje pro děti z mateřských školek, nastupující ve školním roce 2024/2025 do prvních tříd, kurz pro předškoláky. Cílem kurzu je, na základě vzdělávacích...

Zobrazit více »

Den otevřených dveří 2024

19. 1. 2024 – Aktuality Základní školy

Virtuální prohlídka školy

Ocenění společnosti Scio