Virtuální prohlídka školy

Milí rodiče,
protože v letošním školním roce z důvodu uzavření škol není možné uskutečnit den otevřených dveří, přijměte tedy alespoň pozvání k virtuální prohlídce některých prostor slivenecké základní školy i mateřské školky. 

Můžete se podívat do odborné přírodovědné učebny, sloužící k výuce předmětů člověk a jeho svět na 1. stupni, přírodopis, chemie na 2. stupni. Navštivte také odbornou jazykovou učebnu pro výuku cizích jazyků. 
Výuka může probíhat i ve venkovních prostorách, a to v zelené učebně nacházející se v atriu mezi budovami pavilonů A a B.  Na atrium navazuje terasa i prostorná aula, ve které se pořádají společenské akce, besídky, koncerty. Žáci velmi rádi, v teplejším počasí, obsadí nejen k výuce i altánky na krásné školní zahradě. Najdete tu také sportovní hřiště, dětské hřiště a lanové centrum.  Ve virtuální prohlídce bohužel nenajdete historickou budovu školy, kde sídlí třídy 1. stupně a školní družina, protože v ní probíhají opravy a nová výmalba. Bude přidána později.  Na budovu základní školy navazuje prostorná zahrada a budova mateřské školky, která má čtyři školkové třídy. Již druhým rokem je v provozu také odloučené pracoviště MŠ Frančíkova s dvěma třídami, které mohou navštěvovat nejmladší školkové děti a děti netříleté. 

Vyučování začíná v 8:00 hodin ráno. Během dopoledne máme dvě delší přestávky  v délce 15 a 20 minut, jedna je „svačinová“ a druhá „větrací“, všechny děti jdou ven na čerstvý vzduch, proběhnout se, odpočinout si.  Už od 1. třídy mají žáci anglický jazyk, na 2. stupni začínáme s výukou německého jazyka. Jsme pilotní školou pro výuku předmětu taneční a pohybová výchova, která je vyučována na 1. stupni. Většinu předmětů vyučujeme podle učebnic od nakladatelství Fraus, anglický jazyk v 1. a 2. třídě podle učebnic Happy House od Oxford Univerzity Press. Od 1. do 3. třídy vyučujeme matematiku Hejného, ve 4. a 5. řídě postupně přecházíme na výuku „běžné“ matematiky. Na 1. stupni má obvykle jedna třídní učitelka žáky od 1. do 3., třídy a do 4. a 5. třídy mají děti jinou třídní paní učitelku.  Pro školní rok 2021/2022 budeme otevírat dvě první třídy. Školní družina má sedm oddělení, jsou přijímáni žáci 1. – 3. (4.) tříd, dle kapacity družiny. 

Dbáme na to, aby se děti , pedagogové i ostatní zaměstnanci ve škole cítili bezpečně a příjemně, uplatňujeme individuální přístup. Ve škole působí školní speciální pedagog, výchovná poradkyně i školní preventista Od 2. třídy děti volí své zástupce do žákovského parlamentu, který se může spolupodílet na změnách a řešení problémů ve škole. 

Na webových stránkách školy naleznete velký výběr odpoledních aktivit – kroužků pro děti. Na kroužky mohou děti odcházet po vyučování, z družiny odcházet samy na základě písemné informace od rodičů nebo je vyzvedává lektor kroužku. Při naší škole také působí odloučené pracoviště ZUŠ Popelka. 

Jsme škola komunitní, spolupracujeme s místním Domem seniorů SeneCura, účastníme se svými výrobky a vystoupeními vánočních a velikonočních jarmarků, úklidem okolí školy a obce podílíme se na akci  „Ukliďme Slivenec a Holyni“, spolupracujeme v rámci čtenářské gramotnosti s místní sliveneckou knihovnou, naši nadaní žáčci vystupují při vítání nových sliveneckých občánků, ve spolupráci s Unií rodičů pořádáme každoroční zahradní slavnost a další zajímavé akce. 

V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte vedení školy nebo vedoucí učitelku mateřské školky. 

Mgr. P. Chlumská, ředitelka školy

Virtuální prohlídka školy

Další informace v rubrice Virtuální prohlídka školy

Aktuality

Miss dýně 2022 – výsledky hlasování

7. 11. 2022 – Aktuality Základní školy

1. místo Dýně č. 8   2. místo Dýně č. 13   3. místo Dýně č. 29

Sběr papíru 12. – 14. 10. 2022

7. 10. 2022 – Aktuality Základní školy

Příští týden bude opět sběr papíru, probíhat bude od středy 12.10.2022 do pátku 14.10.2022 od 7.00 – 7.45.

Balíček okamžité pomoci pro Pražany

26. 9. 2022 – Aktuality Mateřské školyAktuality Školní družinyAktuality Základní školy

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo vyčlenění finanční podpory na pomoc pražským domácnostem ohrožených inflací BALÍČEK OKAMŽITÉ POMOCI PRO PRAŽANY. Naše škola se do tohoto projektu zapojila také. Finanční pomoc (školkovné,...

Zobrazit více »

Ocenění společnosti Scio