Virtuální prohlídka školy

Milí rodiče,
protože v letošním školním roce z důvodu uzavření škol není možné uskutečnit den otevřených dveří, přijměte tedy alespoň pozvání k virtuální prohlídce některých prostor slivenecké základní školy i mateřské školky. 

Můžete se podívat do odborné přírodovědné učebny, sloužící k výuce předmětů člověk a jeho svět na 1. stupni, přírodopis, chemie na 2. stupni. Navštivte také odbornou jazykovou učebnu pro výuku cizích jazyků. 
Výuka může probíhat i ve venkovních prostorách, a to v zelené učebně nacházející se v atriu mezi budovami pavilonů A a B.  Na atrium navazuje terasa i prostorná aula, ve které se pořádají společenské akce, besídky, koncerty. Žáci velmi rádi, v teplejším počasí, obsadí nejen k výuce i altánky na krásné školní zahradě. Najdete tu také sportovní hřiště, dětské hřiště a lanové centrum.  Ve virtuální prohlídce bohužel nenajdete historickou budovu školy, kde sídlí třídy 1. stupně a školní družina, protože v ní probíhají opravy a nová výmalba. Bude přidána později.  Na budovu základní školy navazuje prostorná zahrada a budova mateřské školky, která má čtyři školkové třídy. Již druhým rokem je v provozu také odloučené pracoviště MŠ Frančíkova s dvěma třídami, které mohou navštěvovat nejmladší školkové děti a děti netříleté. 

Vyučování začíná v 8:00 hodin ráno. Během dopoledne máme dvě delší přestávky  v délce 15 a 20 minut, jedna je „svačinová“ a druhá „větrací“, všechny děti jdou ven na čerstvý vzduch, proběhnout se, odpočinout si.  Už od 1. třídy mají žáci anglický jazyk, na 2. stupni začínáme s výukou německého jazyka. Jsme pilotní školou pro výuku předmětu taneční a pohybová výchova, která je vyučována na 1. stupni. Většinu předmětů vyučujeme podle učebnic od nakladatelství Fraus, anglický jazyk v 1. a 2. třídě podle učebnic Happy House od Oxford Univerzity Press. Od 1. do 3. třídy vyučujeme matematiku Hejného, ve 4. a 5. řídě postupně přecházíme na výuku „běžné“ matematiky. Na 1. stupni má obvykle jedna třídní učitelka žáky od 1. do 3., třídy a do 4. a 5. třídy mají děti jinou třídní paní učitelku.  Pro školní rok 2021/2022 budeme otevírat dvě první třídy. Školní družina má sedm oddělení, jsou přijímáni žáci 1. – 3. (4.) tříd, dle kapacity družiny. 

Dbáme na to, aby se děti , pedagogové i ostatní zaměstnanci ve škole cítili bezpečně a příjemně, uplatňujeme individuální přístup. Ve škole působí školní speciální pedagog, výchovná poradkyně i školní preventista Od 2. třídy děti volí své zástupce do žákovského parlamentu, který se může spolupodílet na změnách a řešení problémů ve škole. 

Na webových stránkách školy naleznete velký výběr odpoledních aktivit – kroužků pro děti. Na kroužky mohou děti odcházet po vyučování, z družiny odcházet samy na základě písemné informace od rodičů nebo je vyzvedává lektor kroužku. Při naší škole také působí odloučené pracoviště ZUŠ Popelka. 

Jsme škola komunitní, spolupracujeme s místním Domem seniorů SeneCura, účastníme se svými výrobky a vystoupeními vánočních a velikonočních jarmarků, úklidem okolí školy a obce podílíme se na akci  „Ukliďme Slivenec a Holyni“, spolupracujeme v rámci čtenářské gramotnosti s místní sliveneckou knihovnou, naši nadaní žáčci vystupují při vítání nových sliveneckých občánků, ve spolupráci s Unií rodičů pořádáme každoroční zahradní slavnost a další zajímavé akce. 

V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte vedení školy nebo vedoucí učitelku mateřské školky. 

Mgr. P. Chlumská, ředitelka školy

Virtuální prohlídka školy

Další informace v rubrice Virtuální prohlídka školy

Aktuality

Konference MÁME RÁDI ŠKOLU

20. 5. 2022 – Aktuality Základní školy

  Konference Máme rádi školu – Program  

Uzavření MŠ, školní jídelny, školní družiny, omezení výuky v ZŠ

17. 5. 2022 – Aktuality Základní školy

Vážení rodiče, dne 24. 5. 2022 dojde ve Slivenci v ulici Ke Smíchovu, k odstávce vody z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací společností Pražské vodovody a kanalizace,...

Zobrazit více »

24.5.2022 ZUŠ výtvarný obor – kresba venku – v plenéru

17. 5. 2022 – Aktuality Základní školy

dne 24. 5. 2022 dojde ve Slivenci v ulici Ke Smíchovu, k odstávce vody z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací společností Pražské vodovody a kanalizace, a. s.  ZUŠ výtvarný obor proběhne venku...

Zobrazit více »

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

29. 4. 2022 – Aktuality Základní školy

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Ředitelské volno

8. 4. 2022 – Aktuality Základní školy

Milí rodiče, připomínáme, že na dny 11. – 13. 4. je vyhlášeno ředitelské volno. Návrat dětí do školy připadá na úterý 19. 4. 2022. Přejeme hezké velikonoční svátky. Pedagogický sbor...

Zobrazit více »

Ocenění společnosti Scio