Výlet 4. tříd na horu Říp

7. 10. 2015 – Martin Šandor – Aktivity jednotlivých tříd ZŠ

Památná hora Říp patří mezi několik nejvýznamnějších míst a trvalých symbolů naší národní historie. Vztahuje se k ní základní pověst o příchodu našich prapředků do země a každý Čech by měl alespoň jednou za život na tuto horu vystoupit.

Vzhledem k probíraným tématům v předmětu Člověk a jeho svět, ve kterém se žáci učí o historii České republiky, jejím vzniku a počátcích, vydali jsme se se žáky 4. tříd tam, kde to podle pověstí „všechno začalo“ – na památnou horu Říp.

Dne 6. 10. 2015 jsme objednaným autobusem dojeli do vesnice Rovné, odkud nás čekal výšlap na vrchol. Cestou nahoru nám průvodce vyprávěl zajímavosti o vzniku hory (sopečný původ), jejím názvu (se starogermánského rip – hora). Tři vyhlídky (Mělnická, Roudnická a Pražská), ze kterých jsme měli možnost se rozhlédnout, byly odměnou za vynaloženou námahu. Velmi působivá byla i návštěva Rotundy sv. Jiří a turistické chaty, která dnes slouží jako výletní restaurace.

Výlet se vydařil, a na otázky: “Proč na Řípu nefunguje kompas? nebo Co je to strdí?“ už všichni známe odpověď.

D. Štolová, tř. učitelka  4.A

Aktuality

Přijímací zkoušky – ZUŠ Na Popelce – pobočka Slivenec

25. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

(Doporučujeme přečíst: http://www.zusnapopelce.cz/cs/ informace-slivenec-ho ) Bez předchozího vyplnění online přihlášky není možné se přijímací zkoušky zúčastnit. Elektronickou přihlášku (prosíme i s háčky a čárkami nad písmeny) pro všechny obory vyplňte zde:  http://www.zusnapopelce.cz/cs/ prihlaska  nejpozději...

Zobrazit více »

Podmínky konání zájmových aktivit v učebnách od 25.5.2020

22. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

Oznamujeme Vám, že od 25. 5. 2020 opět zpřístupňujeme nájemcům učebny školy za účelem konání kroužků pro děti. V případě, že projevíte o pronájem zájem, zavazujete se do odvolání dodržovat následující:...

Zobrazit více »

Podmínky konání zájmových aktivit od 11. 5. 2020

12. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

Oznamujeme Vám, že od 11. 5. 2020 opět zpřístupňujeme nájemcům školy velkou i malou tělocvičnu za účelem sportovních aktivit. V případě, že projevíte o pronájem zájem, zavazujete se do odvolání dodržovat...

Zobrazit více »

Podmínky ochrany zdraví a provozu ZŠ a MŠ v období školního roku 2019/2020

3. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

ZŠ – podmínky ochrany zdraví a provozu pro období šk. roku 2019-2020 MŠ – podmínky ochrany zdraví a provozu pro období šk. roku 2019-2020 Čestné prohlášení

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro šk. rok 2020/2021

1. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro šk. rok 2020/2021

Ocenění společnosti Scio