Vynášení Morany

29. 5. 2018 – Martin Šandor – Aktivity Školní družiny

I letos jsme se loučili se zimou a vítali jaro připomínkou starého lidového zvyku vynášení Morany. Nejprve jsme se seznámili s různými variacemi tohoto zvyku. Děti si pak vyrobily a oblékly figurínu Morany, kterou jsme společně na školní zahradě za doprovodu lidové zvykoslovné písně předali ohni. Následně jsme se v průvodu s lítem vrátili do školy.