Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Odborná jazyková učebna“ – AV technika