Třídy a pedagogové

Třídní učitelé

Třída Jméno Telefon E-mail
 1.A Tereza Kejzlarová linka  tkejzlarova@zsslivenec.cz
 1.B Barbora Hrubešová linka  bhrubesova@zsslivenec.cz
 2.A Iva Kováčová linka  ikovacova@zsslivenec.cz
 2.B Věra Schlossbauerová linka  vschlossbauerova@zsslivenec.cz
 2.C Gabriela Kučová Forétková linka  gforetkova@zsslivenec.cz
 3.A Veronika Nespěšná linka  vnespesna@zsslivenec.cz
 3.B Jitka Linhartová linka  jlinhartova@zsslivenec.cz
 4.A Irena Liscová linka  iliscova@zsslivenec.cz
 4.B Alena Koutníková linka akoutnikova@zsslivenec.cz
 4.C Daniela Štolová linka  dstolova@zsslivenec.cz
 5.A Marie Lorencová linka  mlorencova@zsslivenec.cz
 5.B Zdeněk Atexinger linka  zatexinger@zsslivenec.cz
 6.A Milan Kozohorský linka mkozohorsky@zsslivenec.cz
 6.B Roman Vilikus linka rvilikus@zsslivenec.cz
 7. třída Martina Nezbedová linka mnezbedova@zsslivenec.cz
 8. třída Martin Šandor linka msandor@zsslivenec.cz
 9. třída Linda Tagwerkerová linka ltagwerkerova@zsslivenec.cz

 

 

Ostatní pedagogové

Jméno Vyučované předměty Telefon  
Helén Kuglerová HV   hkuglerova@zsslivenec.cz
Petra Pankeviczová AJ   ppankeviczova@zsslivenec.cz
Alžběta Daňková TPV   adankova@zsslivenec.cz
Michal Mládek TV, TPV   mmladek@zsslivenec.cz
Dagmar Zikmundová M, FY, CH   dzikmundova@zsslivenec.cz
Irena Mužíková AJ, AJkon   imuzikova@zsslivenec.cz
Petr Cuřín D   pcurin@zsslivenec.cz
Růžena Růžičková Asistent pedagoga   rruzickova@zsslivenec.cz
Stanislava Himlová Asistent pedagoga   shimlova@zsslivenec.cz
Petra Stříbrná Asistent pedagoga   pstribrna@zsslivenec.cz
Dagmar Willimetzová Asistent pedagoga   dwillimetzova@zsslivenec.cz
Iveta Honsnejmanová Asistent pedagoga   ihonsnejmanova@zsslivenec.cz
Eva Knapová Asistent pedagoga   eknapova@zsslivenec.cz
       
       
       
       
       
       

Aktuality

Setkání rodičů a budoucích prvňáčků

10. 6. 2020 – Aktuality Základní školy

V pondělí 22. 6. v 15 hodin si Vás dovolujeme pozvat do AULY naší školy na organizační schůzku pro rodiče a zábavné odpoledne pro malé školáčky. Rodiče podepíší dokument o přijetí, obdrží...

Zobrazit více »

Přijímací zkoušky – ZUŠ Na Popelce – pobočka Slivenec

25. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

(Doporučujeme přečíst: http://www.zusnapopelce.cz/cs/ informace-slivenec-ho ) Bez předchozího vyplnění online přihlášky není možné se přijímací zkoušky zúčastnit. Elektronickou přihlášku (prosíme i s háčky a čárkami nad písmeny) pro všechny obory vyplňte zde:  http://www.zusnapopelce.cz/cs/ prihlaska  nejpozději...

Zobrazit více »

Podmínky konání zájmových aktivit v učebnách od 25.5.2020

22. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

Oznamujeme Vám, že od 25. 5. 2020 opět zpřístupňujeme nájemcům učebny školy za účelem konání kroužků pro děti. V případě, že projevíte o pronájem zájem, zavazujete se do odvolání dodržovat následující:...

Zobrazit více »

Podmínky konání zájmových aktivit od 11. 5. 2020

12. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

Oznamujeme Vám, že od 11. 5. 2020 opět zpřístupňujeme nájemcům školy velkou i malou tělocvičnu za účelem sportovních aktivit. V případě, že projevíte o pronájem zájem, zavazujete se do odvolání dodržovat...

Zobrazit více »

Podmínky ochrany zdraví a provozu ZŠ a MŠ v období školního roku 2019/2020

3. 5. 2020 – Aktuality Základní školy

ZŠ – podmínky ochrany zdraví a provozu pro období šk. roku 2019-2020 MŠ – podmínky ochrany zdraví a provozu pro období šk. roku 2019-2020 Čestné prohlášení

Ocenění společnosti Scio