Třídy a pedagogové

Třídní učitelé

Třída Jméno Telefon E-mail
 1.A Tereza Kejzlarová linka  tkejzlarova@zsslivenec.cz
 1.B Barbora Hrubešová linka  bhrubesova@zsslivenec.cz
 2.A Iva Kováčová linka  ikovacova@zsslivenec.cz
 2.B Věra Schlossbauerová linka  vschlossbauerova@zsslivenec.cz
 2.C Gabriela Kučová Forétková linka  gforetkova@zsslivenec.cz
 3.A Veronika Nespěšná linka  vnespesna@zsslivenec.cz
 3.B Jitka Linhartová linka  jlinhartova@zsslivenec.cz
 4.A Irena Liscová linka  iliscova@zsslivenec.cz
 4.B Alena Koutníková linka akoutnikova@zsslivenec.cz
 4.C Daniela Štolová linka  dstolova@zsslivenec.cz
 5.A Marie Lorencová linka  mlorencova@zsslivenec.cz
 5.B Zdeněk Atexinger linka  zatexinger@zsslivenec.cz
 6.A Eva Linhová linka elinhova@zsslivenec.cz
 6.B Petra Chlumská linka pchlumska@zsslivenec.cz
 7. třída Martina Nezbedová linka mnezbedova@zsslivenec.cz
 8. třída Martin Šandor linka msandor@zsslivenec.cz
 9. třída Dagmar Zikmundová linka dzikmundova@zsslivenec.cz

 

 

Ostatní pedagogové

Jméno Vyučované předměty Telefon  
Helén Kuglerová HV   hkuglerova@zsslivenec.cz
Petra Pankeviczová AJ   ppankeviczova@zsslivenec.cz
Alžběta Daňková TPV   adankova@zsslivenec.cz
Michal Mládek TV, TPV   mmladek@zsslivenec.cz
Dagmar Zikmundová M, FY, CH   dzikmundova@zsslivenec.cz
Irena Mužíková AJ, AJkon   imuzikova@zsslivenec.cz
Petr Cuřín D   pcurin@zsslivenec.cz
Růžena Růžičková Asistent pedagoga   rruzickova@zsslivenec.cz
Stanislava Himlová Asistent pedagoga   shimlova@zsslivenec.cz
Petra Stříbrná Asistent pedagoga   pstribrna@zsslivenec.cz
Dagmar Willimetzová Asistent pedagoga   dwillimetzova@zsslivenec.cz
Iveta Honsnejmanová Asistent pedagoga   ihonsnejmanova@zsslivenec.cz
Eva Knapová Asistent pedagoga   eknapova@zsslivenec.cz
       
       
       
       
       
       

Aktuality

Vánoční dílny

25. 11. 2019 – Aktuality Základní školy

12. 2019  13.30 – 15.30

Sběr papíru 27/11 – 29/11 od 7:00 – 7:45

12. 11. 2019 – Aktuality Základní školy

Sběr papíru 27/11 – 29/11 od 7:00 – 7:45

Stávka

4. 11. 2019 – Aktivity jednotlivých tříd ZŠAktuality Základní školy

Vážení rodiče, většina pedagogických zaměstnanců naší školy se rozhodla zapojit do jednodenní stávky vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství. Z tohoto důvodu se dne 6. 11. nebude konat výuka v základní...

Zobrazit více »

2. charitativní dětský bazárek

4. 11. 2019 – Aktuality Základní školy

2. charitativní dětský bazárek

Ocenění společnosti Scio