Zápis do školní družiny

1. 9. 2018 – Lenka Bohuslavová – Aktuality Školní družinyAktuality Základní školy

Zápis do školní družiny proběhne v pondělí 3.9. od 7:30 do 11:00 hodin ve školní jídelně, kde je třeba odevzdat řádně vyplněný zápisní lístek (časy odchodů se samozřejmě dají průběžně doplňovat a opravovat a pokud bude dítě odcházet s doprovodem, nejsou v době zápisu až tak podstatné). Zápisní lístek můžete vyplnit na místě zápisu nebo jej přinést či po někom poslat již vyplněný. Vyplněný zápisní lístek, prosíme, neposílejte zpět elektronickou cestou (případně pouze jako upozornění). Rozdělení dětí do oddělení je plně na školní družině!!! Na zadní stranu zápisního lístku je možno napsat, pouze jako „nápovědu“ pokud máte zájem o zařazení do oddělení konkrétní vychovatelky, neznamená to však, že se tak automaticky stane. Po vyhodnocení zápisu Vám bude oznámena informace o přijetí/nepřijetí dítěte k docházce do ŠD prostřednictvím emailu.

Pravidelný provoz školní družiny bude zahájen v úterý 4.9.

Informace k provozu ŠD budou rodičům přijatých žáků z 1.tř. předány na třídní schůzce 3.9. po imatrikulaci prvňáčků. Krátká třídní schůzka pro rodiče starších žáků proběhne v úterý 4.9. od 17 hodin v aule školy.

Petra Siganová, vedoucí vychovatelka školní družiny