ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. 9. 2023 – Martin Šandor – Aktuality Školní družiny

Kdy?  V pondělí 4.9. od 7:30 do 11 hodin.

Kde? : Ve školní jídelně.

Jak? : Odevzdáním řádně vyplněného zápisního lístku a formuláře o zdravotních či jiných

problémech dítěte.

 

Kde vzít oba formuláře?

A/ Přímo v místě zápisu

B/ Vytisknout si z webových stránek školy v záložce ŠD – dokumenty a odevzdat vyplněné

v místě zápisu

 

INFORMATIVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA ŠKOLNÍ DRUŽINY – NUTNÁ PRO VŠECHNY!!!

 

Pro rodiče žáků 1. tříd –  4. září dle rozpisu organizace 1. školního dne.

 

Pro rodiče žáků 2. a vyšších tříd – v úterý 5. září od 17:30 !!!! – v aule školy

 

 

Staré zápisní lístky pozbyly na konci školního roku platnost. Pro nový školní rok je tedy třeba v případě zájmu o docházku dítěte do ŠD odevzdat nově vyplněný zápisní lístek.

 

Časy odchodů dítěte domů se samozřejmě mohou kdykoli písemným sdělením rodičů změnit.

 

Pokud bude uvedeno, že dítě odchází samo – MUSÍ být uveden PŘESNÝ ČAS odchodu (tedy např. v 16 hodin, ne mezi 15-16 h)

 

Žáci 1. – 2. tříd jsou odevzdáním řádně vyplněného zápisného lístku automaticky přijati k docházce do ŠD. U starších žáků bude přijetí záviset na naplněnosti ŠD. O přijetí nebo případném nepřijetí budou rodiče těchto žáků vyrozuměni během 4.9. odpoledne.

 

Starší žáci, kteří budou přijati k docházce mohou být zařazeni i do mladších oddělení. Do kterého oddělení bude žák zařazen, je na rozhodnutí školní družiny.

 

 

Připomínáme: v době 13:45 – 15h  podle řádu školní družiny žáci NEODCHÁZÍ  DOMŮ, ANI NA KROUŽKY!!!!

 

Provoz ŠD  bude zahájen  5.9.  od 7:00 h.

 

 

 

Aktuality

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. 9. 2023 – Aktuality Školní družiny

Kdy?  V pondělí 4.9. od 7:30 do 11 hodin. Kde? : Ve školní jídelně. Jak? : Odevzdáním řádně vyplněného zápisního lístku a formuláře o zdravotních či jiných problémech dítěte.   Kde...

Zobrazit více »

Rozdělení žáků do 1. tříd 2023/2024

30. 5. 2023 – Aktuality Základní školy

Rozdělení žáků do 1. tříd 2023-2024

Ocenění společnosti Scio